Vyhledávání informací o volném čase napříč doménovou strukturou nefunguje, pokud je cílová doménová struktura Exchange Server 2013 nebo Exchange Server 2016

Původní číslo KB:   3010570

Příznaky

Zvažte následující příklad:

  • V Organizátoru je poštovní schránka Microsoft Exchange Serveru 2016, Exchange Server 2013, Exchange Server 2010 nebo Exchange Server 2007.

  • Poštovní schránka účastníka je v jiné organizaci Exchange, která používá Exchange Server 2016 nebo Exchange Server 2013 jako koncový bod automatické konfigurace.

  • Adresní prostor dostupnosti se používá pro data s informacemi o volném čase v doménové struktuře.

  • Služba Automatická konfigurace používá metodu DNS.

V tomto scénáři nemůže organizátor zobrazit informace o volném čase účastníka a zobrazí se pouze značky hash.

Poznámka

K tomuto problému může dojít u všech klientů serveru Exchange, jako je Microsoft Outlook, Outlook Web App, aplikace Exchange Web Services (EWS) nebo jiného klienta, který se pokouší načíst informace o volném čase.

Příčina

K tomuto problému dochází, protože služba dostupnosti odešle požadavek automatické konfigurace pomocí automaticky generované adresy SMTP pro kotvicí poštovní schránku. Použitá adresa SMTP je 01B62C6D-4324-448f-9884-5FEC6D18A7E2@Availability_Address_Space_domain .

Pøíklad 01B62C6D-4324-448f-9884-5FEC6D18A7E2@domain.com

Server pro klientský přístup k Exchange Server 2013 však v doménové struktuře účastníka nemůže najít poštovní schránku pro tuto e-mailovou adresu a odpoví na 404.

Řešení

Tento problém vyřešíte tak, že adresu SMTP z chyby protokolu HttpProxy přiřadíte do poštovní schránky v doménové struktuře účastníka. K tomu použijte následující příkaz v prostředí Exchange Management Shell:

$m = Get-Mailbox <alias>
$m.EmailAddresses += "smtp:01B62C6D-4324-448f-9884-5FEC6D18A7E2@domain.com"Set-Mailbox $m -EmailAddresses $m.EmailAddresses

Poznámka

<alias>V tomto příkazu nahraďte alias poštovní schránky ve vaší organizaci. Nahraďte doménu Domain.com s doménou, která se nachází v protokolu httpproxy.

Další informace

K tomuto problému nedochází, když Exchange používá metodu spojovací bod služby (SCP) k vyhledání služby Automatická konfigurace, která je ve vzdálené doménové struktuře.

GUID 01B62C6D-4324-448f-9884-5FEC6D18A7E2 se používá jenom v případě, že Exchange používá metodu DNS k vyhledání služby Automatická konfigurace.

Protokoluje se v případě tohoto problému

Pokud zkontrolujete protokol informací o volném čase v Outlooku 2010, zobrazí se následující chyba:

Nelze odeslat požadavek na více doménových struktur pro poštovní schránku <User Name> SMTP: <SMTP address> z důvodu neplatné konfigurace. nelze použít vnitřní výjimku: AvailabilityAddressSpace se nepodařilo <Availability Address Space domain> zjistit.

Pokud zaškrtnete políčko protokol Automatická konfigurace HttpProxy, zobrazí se chybová zpráva podobná následující:

MailboxGuidWithDomainNotFound
HttpProxyException: nelze najít poštovní schránku.
01b62c6d-4324-448f-9884-5fec6d18a7e2 s doménovým domain.com.