DAG Chybná konfigurace chyby v Exchange Serveru 2016

Původní číslo KB:   4075323

Příznaky

Zvažte tento scénář:

  • Vytvoříte skupinu dostupnosti databáze (DAG) pro Exchange Server 2016.
  • Uzel DAG obsahuje dvě síťové karty (nic) ve stejné podsíti.

V tomto scénáři uvidíte chybně konfigurovaný chybový stav při zobrazení stavu podsítě DAG v centru pro správu Exchange nebo spuštění Get-DatabaseAvailabilityGroupNetwork rutiny.

Příčina

Exchange Server 2016 nepodporuje funkci clusterové sítě s více kartami systému Windows Server 2016.

Řešení

Vyvarujte se používání funkce clusterové sítě s více kartami na uzlu DAG Exchange Serveru 2016.

Odkazy

Další informace najdete v tématu zjednodušené sítě s clustery ve vícekanálovém protokolu SMB.