Chyba (metoda se nenašla nebo nelze generovat export-modul) v prostředí Exchange Management Shell a vzdáleném PowerShellu

Původní číslo KB:   4037313

Příznaky

Pokud používáte Microsoft Exchange Server 2016 a Exchange Online 2017 po instalaci aktualizace zabezpečení KB4025333 pro Windows Server , můžete se setkat s následujícími problémy.

Problém 1

Při otevření prostředí Exchange Management Shell se v prostředí Exchange Management Shell zobrazí tato zpráva:

Upozornění: pro aktuální relaci nejde generovat modul exportu pomocí Import-PSSession.

Problém 2

Když se pokusíte použít Windows PowerShell pro připojení ke vzdálenému serveru Exchange 2016 nebo Exchange Online, zobrazí se ve Windows PowerShellu následující chybová zpráva:

Import – PSSession: metoda nebyla nalezena: ' System. String System. Management. Auomation. CommandMetadata. EscapeBlockComment (System. String)

Příčina

K těmto problémům dochází, protože není použit článek KB 3000850 . Aktualizace zabezpečení z července 2017 je závislá na aktualizaci KB 3000850.

Řešení

Tento problém vyřešíte tak, že pro vyřešení chybějící závislosti nainstalujete článek KB 3000850.