Došlo k chybě fondu aplikací EWS, protože vypršela platnost certifikátu OAuth pro Exchange Server.

Příznaky

Fond aplikací Exchange Web Services (EWS) se zhroutí každých 10 – 15 minut na všech serverech a EWS zavolá chybu HTTP 503. Tyto události jsou protokolovány v prohlížeči událostí:

Log Name:   Application
Source:    MSExchange Common
Date:     <Data time>
Event ID:   4999
Task Category: General
Level:     Error
Keywords:   Classic
User:     N/A
Computer:   Exchange2016.contoso.com
Description:
Watson report about to be sent for process id: 63200, with parameters: E12IIS, c-RTL-AMD64, 15.01.1979.003, w3wp#MSExchangeServicesAppPool, M.Exchange.Security, M.E.S.O.V1ProfileLocalTokenIssuer..ctor, M.E.S.OAuth.OAuthTokenRequestFailedException, 6446-dumptidset, 15.01.1979.003.
ErrorReportingEnabled: False 
Log Name:   System
Source:    Microsoft-Windows-WAS
Date:     <Data time>
Event ID:   5011
Task Category: None
Level:     Warning
Keywords:   Classic
User:     N/A
Computer:   Exchange2016.contoso.com
Description:
A process serving application pool 'MSExchangeServicesAppPool' suffered a fatal communication error with the Windows Process Activation Service. The process id was '29492'. The data field contains the error number.

Příčina

Vypršela platnost certifikátu Exchange Server Open Authentication (OAuth).

Řešení

Přečtěte si článek o prodloužení platnosti certifikátu OAuth.