Verze serveru Exchange Edge Transport Server není v aplikaci EAC nebo ECP po upgradu správná

Původní číslo KB:   4019802

Příznaky

Po upgradu serveru pro Edge transport na novou verzi si všimnete následujících situací:

 • V centru pro správu Exchange (EAC) nebo v ovládacím panelu Exchange (ECP) se informace o verzi serveru Edge transportu neaktualizují podle očekávání, jak je znázorněno na následujícím snímku obrazovky.

  Snímek obrazovky s chybnou verzí hraničního serveru Edge v EAC.

 • Na jiném serveru, na kterém běží Exchange Server a který není serverem Edge Transport, spustíte rutinu Get-ExchangeServer v prostředí Exchange Management Shell pomocí následujícího příkazu:

  Get-ExchangeServer edge | FL Name, AdminDisplayVersion
  

  Po spuštění příkazu zjistíte, že výstup AdminDisplayVersion je nesprávný.

Příčina

Tento problém nastane, když se při upgradu serveru Edge transportu neaktualizuje soubor XML s předplatným předplatným.

Řešení

Tento problém vyřešíte tak, že znovu přihlásíte Server Edge Transport. Postupujte takto:

 1. Na serveru Edge transportu spusťte rutinu New-EdgeSubscription v prostředí Exchange Management Shell a vytvořte a vyexportujte soubor předplatného Edge:

  New-EdgeSubscription -FileName "c:\EdgeServerSubscription.xml"
  
 2. Na serveru poštovní schránky importujte soubor, který je vygenerovaný v kroku 1, a pak dokončete proces znovu. K tomu použijte následující příkazy v prostředí Exchange Management Shell:

  [byte[]]$Temp = Get-Content -Path "C:\EdgeServerSubscription.xml" -Encoding Byte -ReadCount 0
  New-EdgeSubscription -FileData $Temp -Site "Default-First-Site-Name"
  

Poznámka

 • Musíte znovu přihlásit Server Edge transportního serveru ke stejnému webu služby Active Directory, ke kterému se původně přihlásil.
 • Nemusíte odebírat původní předplatné Edge. Důvodem je, že proces replacení přepíše existující předplatné Edge.

Odkazy