Určení stavu žadatele, který změnil stav součásti Server

Původní číslo KB:   2958835

Příznaky

V Microsoft Exchange serveru 2013 se pokoušíte změnit stav serverové součásti na Active Set-ServerComponentState příkaz. Příkaz se dokončí bez jakékoli chyby, ale komponenta zůstane zachována Inactive .

Většinou dochází, protože zadaný název žadatele neodpovídá Set-ServerComponentState žadateli, který změnil stav původně.

Řešení

V takovém případě použijte k vyhledání žadatele se stavem součásti následující příkaz:

(Get-ServerComponentState -Identity <ServerName> -Component <Component>).LocalStates

Například v následujícím příkladu jsou komponenty monitor a RecoveryActionsEnabled neaktivní.

Snímek obrazovky se součástmi monitorování a RecoveryActionsEnabled

Pomocí následujícího příkazu vyhledejte žadatele, který mění stav součásti sledování, na Inactive :

(Get-ServerComponentState -Identity Exch1 -Component Monitoring).LocalStates

Snímek obrazovky s hledáním žadatele, který změnil stav

Teď, když znáte žadatele, použijte následující příkaz ke změně stavu součásti sledování na Active :

Set-ServerComponentState -Identity Exch1 -Component Monitoring -State Active -Requester Functional

Ověřte, jestli je komponenta aktivní pomocí následujícího příkazu:

Get-ServerComponentState -Identity exch1 -Component Monitoring).LocalStates

Snímek obrazovky s aktivní součástí

Odkazy

Podrobné porozumění stavům součástí serveru Exchange Server 2013 najdete v článku stavy součástí serveru exchange 2013.