Oprávnění SendAs pro uživatele v doménových strukturách se v Průvodci odesláním (Send As) v EMC nezobrazuje.

Původní číslo KB:   2401524

Příznaky

Oprávnění Odeslat jako udělená uživatelům v doménových strukturách, které jsou důvěryhodné v doménové struktuře Exchange serveru, se v Průvodci správou Exchange Management Console (EMC) nezobrazí.

Příčina

Je to aktuální návrh Exchange serveru 2010.

Řešení

Pokud chcete zobrazit všechny účty, které mají SendAs práva v poštovní schránce, můžete místo toho použít následující příkaz prostředí PowerShell:

Get-ADPermission <mailboxname> | where {($_.extendedrights -like "*send-as*") -or ($_.accessrights -like "*Generical*")} |fl *

Další informace najdete v tématu Správa oprávnění Odeslat jako pro poštovní schránku.