Chyba při vytváření poštovní schránky na serveru Exchange Server 2010: Termín Nová poštovní schránka nebyl rozpoznán.

Původní číslo KB:   2795751

Příznaky

Předpokládejme, že je server nakonfigurován tak, aby používal oprávnění k rozdělení na základě rolí (RBAC) nebo Active Directory v prostředí serveru Microsoft Exchange Server 2010. Při pokusu o vytvoření nové poštovní schránky pomocí Konzoly pro správu serveru Exchange (EMC) nebo spuštěním New-Mailbox rutiny v prostředí EMS (Exchange Management Shell) se operace nezdaří a zobrazí se následující chybová zpráva:

Chyba:
Termín "Nová poštovní schránka" není rozpoznán jako název rutiny, funkce, souboru skriptu nebo funkčního programu. Zkontrolujte pravopis názvu nebo pokud byla cesta zahrnuta, ověřte, zda je cesta správná, a akci opakujte.

Poznámka

Dojde-li k tomuto problému, můžete stále povolit poštu existující uživatelský účet, který byl vytvořen ve službě Active Directory.

Příčina

K tomuto problému dochází, protože rozdělení oprávnění odděluje úlohy správy mezi správce serveru Exchange a správci služby Active Directory.

Poznámka

Ve výchozím nastavení používá exchange 2010 model sdílených oprávnění serveru Exchange, který umožňuje správcům serveru Exchange vytvářet uživatelské objekty ve službě Active Directory. V některých organizacích je toto chování nepřijatelné. Proto Exchange 2010 představil model rozdělení oprávnění. Rozdělená oprávnění lze konfigurovat pomocí nástroje RBAC (doporučeno) nebo pomocí služby Active Directory (nakonfigurované během procesu instalace serveru Exchange).

Řešení

Chcete-li tento problém vyřešit, použijte EMS ke změně oprávnění rozdělení RBAC. Nebo spusťte Setup.com příkaz na příkazovém řádku a změňte oprávnění rozdělení služby Active Directory na výchozí sdílená oprávnění serveru Exchange 2010.

Další informace o tom, jak změnit oprávnění rozdělení RBAC nebo oprávnění pro rozdělení služby Active Directory na sdílená oprávnění, naleznete v tématu Konfigurace serveru Exchange 2010 tak, aby používala sdílená oprávnění.

Poznámka

Pomocí emc nelze změnit oprávnění pro rozdělení RBAC nebo oprávnění rozdělení služby Active Directory na sdílená oprávnění.

Další informace

Další informace o rozdělení oprávnění naleznete v tématu Obecné informace o rozdělení oprávnění.