Neočekávaně mají uživatelská práva k ladění programů Exchange a Exchange Trusted Subsystem Groups

Původní číslo KB:   4055597

Příznaky

Po instalaci Exchange Serveru 2016 zjistíte, že skupiny Exchange Trusted Subsystem Groups mají uživatelské právo ladit programy na řadičích domény. Tento stav se zobrazuje v objektu výchozího zásad řadiče domény v editoru zásad skupiny v této cestě:

Výchozí řadič domény Policy\Computer Config\Policies\Windows. policies\User

Ladění programů uživatelská práva pro skupiny Exchange

Příčina

V průběhu instalace Exchange Serveru 2016 uděluje uživatelské právo k ladění programů pro servery Exchange a skupině důvěryhodných podsystému Exchange. Tyto skupiny ale tento uživatel nevyžadují na řadiči domény.

Řešení

Tomuto problému se můžete vyhnout tak, že ručně odeberete uživatelské právo k ladění programů ze skupin Exchange a Exchange Trusted Subsystem groups.

Stav

Společnost Microsoft o tomto problému ví a pracuje na opravě, která bude vydaná v budoucí aktualizaci.