Po aktivaci připomenutí události účastníci obdrží aktualizaci schůzky

Původní číslo KB:   3108249

Příznaky

Po aktivaci připomenutí události obdrží účastníci aktualizaci schůzky beze změn. Účastníci navíc obdrží žádost o schůzku ve složce Doručená pošta, která obsahuje možnost neodpovídat.

Příčina

Organizátor schůzky provedl akci na zařízení s iOS 9. x, která poslala změnu schůzky na Exchange. Nové chování bylo představeno ve verzi 16 protokolu Exchange ActiveSync (EAS), ve které Exchange posílá aktualizace schůzky, když klient EAS odešle změnu události.

Stav

Společnost Microsoft tento problém přehledá a po zpřístupnění informací budou v tomto článku vystaveny další informace. Zákazníci, kteří se k tomuto problému setká, by měli požádat o pomoc Apple.

Řešení

Tento problém můžete vyřešit pomocí Microsoft Outlooku pro iOS.

Informace třetích stran – právní omezení

Produkty třetích stran, o nichž se hovoří v tomto článku, jsou vyráběny společnostmi nezávislými na společnosti Microsoft. Společnost Microsoft neposkytuje žádnou záruku (implicitně předpokládanou ani jinou) týkající se výkonu a spolehlivosti těchto produktů.