Chrome nelze použít ke správě nastavení v eac v prostředí Exchange Serveru 2013

Původní číslo KB:   2769335

Příznaky

Zvažte následující příklad:

  • Xunlei Thunder nainstalujete do počítače v prostředí Microsoft Exchange Server 2013.

  • Google Chrome používáte k tomu, abyste přejít na web společnosti Microsoft a získat přístup k Centru pro správu exchange (EAC): https://exchangeserver/ecp .

  • Vyberete možnost v EAC.

V tomto scénáři se zobrazí následující chybová zpráva:

Webová stránka se nenačítá správně. Znovu načtěte stránku aktualizací webového prohlížeče.

Příčina

K tomuto problému dochází z důvodu konfliktu mezi EAC a rozšíření Thunder v prohlížeči Chrome.

Řešení

Chcete-li tento problém vyřešit, otevřete nabídku nastavení rozšíření v Chromu a potom rozšíření Thunder zakažte.

Informace třetích stran – právní omezení

Produkty třetích stran, o nichž se hovoří v tomto článku, jsou vyráběny společnostmi nezávislými na společnosti Microsoft. Společnost Microsoft neposkytuje žádnou záruku (implicitně předpokládanou ani jinou) týkající se výkonu a spolehlivosti těchto produktů.