Outlook Anywhere se nemůže připojit k serveru Exchange po instalaci aktualizace Exchange Server 2010 SP3

Původní číslo KB:   2832198

Příznaky

Předpokládejme, že jste nainstalovali Exchange 2010 SP3 do prostředí Exchange serveru. V prostředí je mnoho klientů Outlooku kdekoli (RPC over HTTP). Když se klienti Outlook Anywhere pro Outlooky pokusí připojit k serveru Exchange, nebudou připojeni klienti Outlook Anywhere. Kromě toho se klientům Outlook Anywhere zobrazí následující chybová zpráva:

Služba 503 není dostupná

Příčina

K tomuto problému dochází, protože je dosaženo limitu požadavků RPC over HTTP, které může ASP.NET zpracovat.

Požadavek RPC over HTTP v Exchange serveru 2010 SP3 při zpracování požadavků spoléhá na ASP.NET Runtime. Výchozí limit požadavků ASP.NET je ale 25 000.

Poznámka

Ve verzích Exchange serveru starších než Exchange Server 2010 SP3 se protokol RPC over HTTP nespoléhá na modul runtime ASP.NET a nemá vliv na limit požadavků.

Řešení

Tento problém vyřešíte zvýšením limitu požadavků na ASP.NET na doporučenou hodnotu 65535. Pokud chcete zvýšit limit ASP.NET žádostí, postupujte takto:

  1. V počítači s rolí serveru Client Access vyhledejte následující soubor: C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework64\v2.0.50727\CONFIG\Machine.config .

  2. Otevřete Machine.config soubor.

  3. V <system.web> části vyhledejte následující řádek:

    <processModel requestQueueLimit="25000" autoConfig="true" />
    
  4. Změňte hodnotu requestQueueLimit vlastnosti na 65535.

Další informace

Pomocí následujících čítačů můžete sledovat počet žádostí ASP.NET a protokol RPC over HTTP:

  • ASP.NET Apps v 2.0.50727 _ LM_W3SVC_x_ROOT_RPC \requests
  • Protokol RPC/HTTP Proxy\Current počet příchozích volání RPC přes HTTP

Když se vyskytne problém, zapíší se do protokolu Internet Information Server (IIS) následující chyby:

2013-03-21 23:06:14 10.0.0.1 RPC_OUT_DATA /rpc/rpcproxy.dll cas.contoso.com:6001 443 CONTOSO\user 10.0.0.10 MSRPC 503 3 0 15

2013-03-21 23:06:15 10.0.0.1 RPC_IN_DATA /rpc/rpcproxy.dll cas.contoso.com:6001 443 CONTOSO\user 10.0.0.10 MSRPC 503 3 0 46