Jazykovou verzi uživatele nejde nastavit, když proxy Exchange Server 2010 SP1 CAS na starší verzi na serveru.

Původní číslo KB:   2475771

Příznaky

Když se připojíte k serveru Exchange Server 2010 pro klientský přístup (CAS) se systémem Exchange Server 2010 SP1 a musíte se připojit k internímu serveru klienta pro klientský přístup s původní verzí Exchange 2010 serveru pro vydanou verzi RTM (Release to Manufacturing), zobrazí se tato chybová zpráva:

HTTP 400 – v Internet Exploreru se objeví špatný požadavek. Protokoly služby IIS zobrazují:

DateTime IPAddress post/owa/ev.owa oeh = 1&NS = httpproxy&. = LanguagePost&v = 14.1.218.13&SessionID = a3789db012cb4d1093cbf206d85c72c6&prfltncy = 18 443 contoso\user2 192.168.154.1 Mozilla/4.0 + (kompatibilní; + MSIE + 6.0; + Windows + NT + 1.1.4322) 400 0 0 31

K tomu dochází jenom u prvních uživatelů OWA v prostředí Exchange serveru 2010.Tito uživatelé nejsou vyzváni k nastavení jazykové verze uživatele nebo časového pásma.  

Stav

Společnost Microsoft tento problém zkoumá a aktualizuje tento článek dalšími informacemi v budoucnu.

Rozlišení – Metoda 1

  1. Na počítači Exchange Server 2010 SP1 spusťte prostředí Exchange Management Shell s příslušnými oprávněními pro správu.

  2. Zadejte následující rutinu a stiskněte klávesu ENTER:

    Set-MailboxRegionalConfiguration -Identity <Username> -Language en-us-TimeZone Central Standard Time
    

    Poznámka

    Výše uvedená příklad určuje jazyk jako AMERICKou angličtinu a časové pásmo pro střední úroveň standardního času.Podle potřeby změňte jazyk nebo časové pásmo.

Další informace o této rutině najdete v tématu set-MailboxRegionalConfiguration.

Řešení – Metoda 2

Aktualizujte cílový CASs v organizaci na Exchange Server 2010 SP1.

Další informace

Další informace najdete v tématu Principy proxy a přesměrování.