Vývoj aplikací pomocí Exchange 2010 PowerShell a .NET Framework

Původní číslo KB:   2827611

Předpokládejme, že chcete používat libovolný jazyk Microsoft .NET pro vývoj aplikací, které automatizují rutiny Microsoft Exchange Server 2010. Vzdálený PowerShell je podporovanou a doporučenou metodou pro to.

Další informace

Microsoft neumožňuje ruční načtení modulu snap-in PowerShellu systému Exchange pomocí RunspaceConfiguration.AddPSSnapIn() rozhraní API. Modul snap-in Exchange PowerShell je podporovanou metodou vytváření aplikací v Exchange Server 2007. Tento způsob však není podporován ani doporučen pro použití s rutinami Exchange Server 2010.

Další informace najdete tady: