Pravidlo doručené pošty pro přeposílání zpráv v Office 365 nefunguje

Původní číslo KB:   4021948

Příznaky

V Office 365 nefunguje vaše pravidlo doručené pošty, které obsahuje akce přesměrovat zprávy.

Příčina

Toto chování je záměrné v případě, že pravidlo předává zprávy jednomu nebo více příjemcům. Jedná se o výsledek forwardee limitu v Office 365, který je popsán v limitech Exchange Online.

Řešení

Pokud chcete tento problém vyřešit, vytvořte distribuční skupinu nebo skupinu Office 365 a potom do ní přidejte jednotlivé příjemce. Podrobnosti najdete v tématu Vytvoření skupiny Office 365 v centru pro správu.