HCW8010 výchozí příjmový konektor nebyl na serveru nalezen při spuštění HCW

Původní číslo KB:   3087159

Problém

Když spustíte Průvodce hybridní konfigurace (HCW), zobrazí se následující chybová zpráva:

Na serveru <název_serveru> nebyl nalezen výchozí konektor pro příjem HCW8010.

Příčina

Pokud máte na svém prostředí nastavený konektor pro příjem, obvykle k tomuto problému dochází, pokud je na serveru zakázaná IP verze 6 (IPv6).

Řešení

Při řešení potíží postupujte takto:

 1. Povolte protokol IPv6 na serverech Exchange ve vašem prostředí. Další informace o tom, jak postupovat, najdete v článku pokyny pro konfiguraci protokolu IPv6 v systému Windows pro zkušené uživatele.

 2. Přidejte vazbu IPv6 na konektor pro příjem. Postupujte takto:

  1. Otevřete prostředí Exchange Management Shell.

  2. Pomocí následujícího příkazu Zjistěte výchozí konektor pro příjem, který používá port 25:

   Get-ReceiveConnector -Server <ServerName> | Where {$_.Bindings -match '25'}
   
 3. Konektor pro příjem aktualizujte spuštěním následujících příkazů:

  $rc = Get-ReceiveConnector "<ServerName>\Default Frontend <ServerName>"
  
  $rc.Bindings += "[::]:25"
  
  Set-ReceiveConnector $rc -Bindings $rc.Bindings
  

Další informace

Stále potřebujete pomoc? Přejděte na fóra Microsoftu nebo Exchange TechNet.