HCW8014 servery pro klientský přístup určené objektem hybridní konfigurace služby Active Directory nebyly správně vymazané

Původní číslo KB:   3087162

Problém

Když spustíte Průvodce hybridní konfigurace, zobrazí se následující chybová zpráva:

HCW8014 servery pro klientský přístup určené objektem hybridní konfigurace služby Active Directory nebyly při upgradu hybridní konfigurace správně vymazány.

Příčina

K tomuto problému dochází, pokud má průvodce hybridní konfigurací jeden z následujících typů serverů:

  • Nesprávné servery
  • Odebrané servery, které jsou uvedené v objektu Configuration

Řešení

Při řešení potíží postupujte takto:

  1. Otevřete prostředí Exchange Management Shell.

  2. Spuštěním následujícího příkazu vymažte servery pro klientský přístup z hybridní konfigurace:

    Set-HybridConfiguration -ClientAccessServers $Null
    
  3. Znovu spusťte Průvodce hybridní konfigurace.

Další informace

Stále potřebujete pomoc? Přejděte na fóra Microsoftu nebo Exchange TechNet.