HCW8039 konektor hybridního odesílání musí obsahovat pouze chybu jednoduchého adresního prostoru při spuštění HCW

Původní číslo KB:   3087172

Problém

Když spustíte Průvodce hybridní konfigurace (HCW), zobrazí se následující chybová zpráva:

HCW8039 konektor hybridního odesílání musí obsahovat pouze jeden adresní {0} prostor.

Příčina

K tomuto problému dochází, pokud je do konektoru Send Connector, který vytvořil Průvodce hybridní konfigurací, přidán další obory názvů.

Řešení

Při řešení potíží postupujte takto:

 1. Otevřete prostředí Exchange Management Shell.

 2. Spusťte tento příkaz:

  Get-SendConnector -name "Outbound to Office 365"
  
 3. Ve výstupu zkontrolujte hodnotu parametru AddressSpace. Mělo by se zobrazit "*" nebo "contoso. mail. Microsoft. com; 1".

 4. Pokud vidíte jinou adresu než "*" nebo "contoso. mail. Microsoft. com; 1", odeberte je. Uděláte to spuštěním tohoto příkazu:

  Set-SendConnector -name "Outbound to Office 365 "smtp:contoso.mail.onmicrosoft.com;1"
  
 5. Znovu spusťte Průvodce hybridní konfigurace.

Další informace

Stále potřebujete pomoc? Přejděte na fóra Microsoftu nebo Exchange TechNet.