V Exchangi Online se změní hodnota "WhenCreated"

Příznaky

Když v Exchangi Online spustíte příkaz Get, který vrátí objekty, jako je uživatel, poštovní schránka, kontakt nebo distribuční skupina, zjistíte, že se změnilo datum WhenCreated .

Následující příklad vrátí hodnotu WhenCreated o Mailbox01.

Get-Mailbox -Identity Mailbox01 | FL *WhenCreated

WhenCreated : 6/17/2018 5:16:56 AM

Až chvíli počkáte, spusťte tento příkaz znova a zjistíte, že se změní hodnota WhenCreated.

Get-Mailbox -Identity Mailbox01 | FL *WhenCreated

WhenCreated : 10/4/2019 6:23:56 AM

Příčina

Toto chování je záměrné. Není zaručeno, že datum WhenCreated zůstává stejné. Příklad toho, proč se může změnit, je po spuštění nového umístění tenanta . Je to proto, že se objekty v průběhu procesu přesunou znovu. Proto byste neměli spoléhat na hodnotu WhenCreated , abyste mohli provádět další operace, které vyžadují, aby hodnota byla stejná.