Chyba při instalaci role serveru Edge Transport Server na Exchange Server s připojenou doménou: nelze načíst podřízený objekt ADObjectId

Původní číslo KB:   3205799

Příznaky

K tomuto problému dochází v prostředí Microsoft Exchange Server 2016 s nainstalovaným kumulativní aktualizací 2 nebo pozdější aktualizací nebo v prostředí systému Exchange Server 2013 s nainstalovanou kumulativní aktualizací 14 nebo novější. Když se instalace nezdaří, zobrazí se v protokolu instalace následující chyba:

Chyba: při $error došlo k chybě. Clear (); New-ExchangeServer se spustilo: "System. ArgumentNullException: hodnota nemůže být null.
Název parametru: nelze zjistit podřízeného prvku ADObjectId: to je ADObjectId na základě identifikátoru GUID.

Řešení

Tento problém vyřešíte pomocí jedné z následujících metod:

  • Spusťte instalaci znovu pomocí uživatelského rozhraní instalace. Když spustíte instalační program z PowerShellu, nemůžete v tuto chvíli problém vyřešit.
  • Odpojte server z domény, nainstalujte roli serveru Edge Transport Server a znovu se připojte k doméně.

Další informace

Pokud se příkaz nespustí, nastavení role serveru Edge Transport se nezdaří Setup.exe /PrepareAD .

Stav

Společnost Microsoft potvrzuje, že se jedná o problém v produktech společnosti Microsoft uvedených v části platí pro.