Používání prostředí ve službě Microsoft Flow

Výhody

Prostředí představují novou funkci ve službě Microsoft Flow a přinášejí následující výhody:

 • Lokalita dat: Prostředí jde vytvářet v různých oblastech a jsou svázaná s příslušným zeměpisným umístěním. Když vytvoříte tok v určitém prostředí, tento tok se rozšíří do všech datových center v dané zeměpisné oblasti. Tím se také zvyšuje výkon.

  Pokud jsou vaši uživatelé v Evropě, vytvořte a používejte prostředí v oblasti Evropa. Pokud jsou vaši uživatelé v USA, vytvořte a používejte prostředí v USA.

  Když prostředí odstraníte, odstraní se také všechny toky, které jste v něm vytvořili. To platí pro všechny položky, které v prostředí vytvoříte, včetně připojení, bran, PowerApps a dalších.

 • Ochrana před únikem informací: Jako správce nechcete využívat toky, které získávají data z interního umístění (jako je třeba OneDrive pro firmy) a pak je zveřejní (například na Twitteru). Díky ochraně před únikem informací máte kontrolu nad tím, které služby lze použít v zásadách určených pouze pro podniková data.

  Do zásady určené pouze pro podniková data můžete přidat například služby SharePoint a OneDrive pro firmy. Služby SharePoint a OneDrive pro firmy mohou využívat všechny toky vytvořené v tomto prostředí. K dispozici jsou jen služby, které přidáte.

  Poznámka

  Ochrana před únikem informací je k dispozici s vybranými verzemi licencí, včetně licence P2.

 • Oddělovací hranice pro všechny prostředky: Všechny toky, brány, připojení, vlastní konektory a podobně se nachází v daném konkrétním prostředí. Neexistují v žádném dalším prostředí.
 • Služba Common Data Service: Představte si, že chcete vytvořit tok, který někam vkládá nějaká data. Máte tyto možnosti:

  • Vložte data do tabulky v Excelu a uložte ji do souboru v některém cloudovém úložišti, například OneDrive.
  • Vytvořte vlastní databázi SQL Database a data do ní uložte.
  • Pro uložení dat použijte službu Common Data Service.

   Každé prostředí může mít pro vaše toky ve službě Common Data Service nejvýše jedno úložiště databáze. Přístup ke službě Common Data Service závisí na licenci, kterou jste koupili. Není součástí licence Free.

Omezení

Prostředí sice nabízejí řadu výhod, ale také přinášejí nová omezení. Vzhledem k tomu, že prostředí mají oddělovací hranice, nikdy nemůžete mít prostředky, které odkazují na jiné prostředky napříč prostředími. Například nemůžete vytvořit vlastní konektor v jednom prostředí a pak vytvořit tok, který bude používat tento vlastní konektor a bránu v jiném prostředí.

Proto je důležité vytvářet prostředí jen v případě, že je to nutné. Když vytvoříte příliš mnoho prostředí, výrazně tím uživatelům ve vaší organizaci ztížíte sdílení prostředků.

Použití výchozího prostředí

Výchozí prostředí (Default) je k dispozici pro každého uživatele a je sdílené všemi uživateli. V tomto prostředí mohou vytvářet toky všichni uživatelé.

Tip

Pokud jste uživatelem verze Preview, všechny stávající toky se nachází ve výchozím prostředí. Uživatel verze Preview je kdokoli, kdo používal službu Microsoft Flow před tím, než začala být obecně dostupná (GA).

Práce v centru pro správu

Správci využívají centrum pro správu pro vytváření prostředí, přidávání uživatelů do těchto prostředí a provádění dalších podobných úloh. Centrum pro správu můžete otevřít dvěma způsoby:

Možnost 1: Nastavení

 1. Přihlaste se na adrese flow.microsoft.com.
 2. Vyberte ozubené kolo Nastavení a v seznamu vyberte Centrum pro správu.
  Nastavení a Portál pro správu
 3. Otevře se Centrum pro správu.

Možnost 2: Web admin.flow.microsoft.com

Přejděte na admin.flow.microsoft.com a přihlaste se pomocí svého pracovního účtu. Otevře se Centrum pro správu.

Vytvoření prostředí

 1. V Centru pro správu Microsoft Flow vyberte možnost Prostředí. Zobrazí se seznam existujících prostředí:
 2. Vyberte Nové prostředí. Zadejte následující informace:

  Vlastnost Popis
  Název prostředí Zadejte název nového prostředí, například Human Resources nebo Europe flows.
  Oblast Vyberte umístění pro hostování vašeho prostředí. Pro optimální výkon použijte oblast nejbližší uživatelům. Například pokud vaši uživatelé aplikace Flow sídlí v Londýně, zvolte oblast Evropa. Pokud uživatelé aplikace Flow sídlí v New Yorku, zvolte oblast USA.
 3. Vyberte Vytvořit prostředí. Vaše nové prostředí se objeví v seznamu.

V dalším kroku přidejte do prostředí uživatele.

Správa existujících prostředí

 1. V Centru pro správu Microsoft Flow vyberte Prostředí.
 2. Výběrem prostředí otevřete jeho vlastnosti.
 3. Část Podrobnosti obsahuje informace o prostředí včetně toho, kdo ho vytvořil, zeměpisného umístění a dalších vlastností:
 4. Vyberte Zabezpečení. Pro možnost Role prostředí existují dvě možnosti: Správce a Tvůrce:

  Tvůrce může v prostředí vytvářet nové prostředky, například toky, datová připojení a brány.

  Poznámka

  Uživatel nemusí být tvůrce, aby mohl upravit prostředky v některém prostředí. Tato role je potřebná jen pro vytvářený nových (net-new) prostředků. Uživatel, který vytvoří konkrétní prostředek, může určit, kdo ho smí upravit, a udělit oprávnění pro úpravy uživatelům, kteří v prostředí nemají roli tvůrce.

  Správce může v prostředí vytvářet zásady ochrany před únikem informací a také provádět úlohy správy, jako například vytvářet prostředí, přidávat uživatele do prostředí a přiřazovat oprávnění správce nebo tvůrce.

  1. Vyberte roli Tvůrce prostředí a pak vyberte Uživatelé:
  2. Zadejte jméno, e-mailovou adresu nebo skupinu uživatelů, kterým chcete přidělit roli tvůrce. Když začnete psát, můžete pomocí funkce automatického dokončování vybrat odpovídající uživatele nebo skupiny.
  3. Přidávání uživatelů dokončete tlačítkem Uložit.
 5. V části Zabezpečení vyberte Role uživatelů:

  Zobrazí se seznam všech existujících rolí včetně možností pro úpravy nebo odstranění konkrétní role.

  Pokud chcete vytvořit novou roli, vyberte Nová role.

 6. V části Zabezpečení vyberte Sady oprávnění:

  Zobrazí se seznam všech existujících sad oprávnění včetně možností pro úpravy nebo odstranění konkrétní role.

  Pokud chcete vytvořit novou sadu oprávnění, vyberte Nová sada oprávnění.

 7. V databázi se můžete rozhodnout vytvořit databázi pro ukládání vašich dat. Tato databáze je součástí služby Common Data Service.

Nejčastější dotazy

Můžu migrovat Microsoft Flow z prostředí v USA do prostředí v Evropě?

Ne, toky není možné přesouvat mezi prostředími. Vytvořte daný tok znovu v jiném prostředí.

Které licence zahrnují službu Common Data Service?

Práva na vytváření databází ve službě Common Data Service přináší jen Microsoft PowerApps Plan 2. Všechny placené plány (Microsoft Flow Plan 1 a Plan 2, Microsoft PowerApps Plan 1 a Plan 2) ale poskytují oprávnění pro využívání služby Common Data Service.

Ceny Flow vám můžou pomoct vybrat ten správný plán.

Otázky ohledně fakturace vám pomůžou projít si některé běžné otázky, na které jsme odpovídali.

Je možné použít službu Common Data Service mimo prostředí?

Ne. Služba Common Data Service vyžaduje prostředí. Přečtěte si o tom další informace.

Které oblasti podporují Microsoft Flow?

Služba Microsoft Flow je podporovaná ve většině oblastí, které podporují Office 365. Další podrobnosti nabízí přehled oblastí.

Co je potřeba k vytvoření vlastního prostředí?

Vlastní prostředí mohou vytvářet všichni uživatelé, kteří mají licenci Microsoft Flow Plan 2. Kromě toho mají k dispozici také výchozí prostředí. Všichni uživatelé služby Microsoft Flow, včetně uživatelů verze Free a Office 365, mohou používat prostředí, která vytvořili správci s licencí Plan 2, ale vlastní prostředí vytvářet nemohou.