Řešení potíží s tokem

Určení chyby

Pokud chcete tok opravit, musíte nejdřív zjistit příčinu jeho selhání. Klikněte nebo klepněte na oznamovací ikonu v horní části webového portálu (nebo v mobilní aplikaci otevřete kartu Aktivita) a pak v zobrazeném seznamu klikněte nebo klepněte na tok.

Oznámení

Zobrazí se podrobnosti o toku a nejméně u jednoho kroku se zobrazí červený vykřičník. Otevřete tento krok a zkontrolujte chybovou zprávu.

Chybová zpráva

Selhání ověřování

V mnoha případech toky selžou z důvodu chyby ověřování. Pokud máte tento typ chyby, chybová zpráva obsahuje text Neověřeno nebo kód chyby 401 nebo 403. Chyba ověřování se obvykle dá vyřešit aktualizací připojení:

  1. V horní části webového portálu kliknutím nebo klepnutím na ikonu ozubeného kola otevřete nabídku Nastavení a pak klikněte nebo klepněte na Připojení.
  2. Posuňte se na připojení, pro které se zobrazila chybová zpráva Neověřeno.
  3. Vedle připojení klikněte nebo klepněte na odkaz Ověřit heslo ve zprávě o neověřeném připojení.
  4. Podle zobrazených pokynů se vraťte k vašemu selhání spuštění toku a potom klikněte nebo klepněte na Znovu spustit.

    Tok by se měl spustit podle očekávání.

Konfigurace akcí

Toky také selžou v případě, když nastavení v akci toku nefunguje podle očekávání. V takovém případě chybová zpráva obsahuje text Neověřeno nebo Nenalezeno nebo kód chyby 400 nebo 404.

Chybová zpráva by měla obsahovat pokyny k vyřešení tohoto selhání. Budete muset kliknout nebo klepnout na tlačítko Upravit a potom opravit problém uvnitř definice toku. Uložte aktualizovaný tok a pak klikněte nebo klepněte na Znovu spustit. Tak provedete nový pokus o spuštění s aktualizovanou konfigurací.

Jiná selhání

Pokud se zobrazí kód chyby 500 nebo 502, jde o dočasné nebo přechodné selhání. Klikněte nebo klepněte na Znovu spustit a zkuste tok znovu.

Pokud se objevil nějaký jiný problém, zeptejte se prosím naší komunity. Je možné, že ostatní se s podobným problémem také setkali.