Vytvoření toku v Microsoft Flow

Vytvořte tok, který po aktivaci událostí automaticky provede jednu nebo několik úloh. Můžete třeba vytvořit tok, který vás e-mailem upozorní, když někdo odešle tweet obsahující klíčové slovo, které jste zadali. Odeslání tweetu je v tomto příkladu událost a odeslání e-mailu je akce.

Co budete potřebovat

 • Účet na webu flow.microsoft.com
 • Účet na Twitteru
 • Přihlašovací údaje služby Office 365

Určení události, která spustí tok

Nejprve budete muset vybrat, jaká událost neboli trigger spustí váš tok.

 1. Na webu flow.microsoft.com vyberte v horním navigačním panelu možnost Moje toky a potom vyberte Vytvořit z prázdné.

  Možnost toků v levém navigačním panelu

 2. Do pole pro vyhledání všech konektorů a triggerů zadejte nebo vložte Twitter a vyberte Twitter – Když se publikuje nový tweet.

  Událost Twitteru

 3. Pokud jste si ještě nepřipojili svůj účet na Twitteru k Microsoft Flow, vyberte Sign in to Twitter (Přihlásit k Twitteru) a potom zadejte svoje přihlašovací údaje.

  Přihlášení k Twitteru

 4. Do pole Hledat text zadejte klíčové slovo, které chcete najít.

  Klíčové slovo Twitteru

Zadání akce

 1. Vyberte Nový krok a potom vyberte Přidat akci.

  Přidání akce

 2. Do pole pro vyhledání všech konektorů a akcí zadejte nebo vložte Odeslat e-mail a potom vyberte Office 365 Outlook – Odeslat e-mail.

  Seznam akcí

 3. Po zobrazení výzvy použijte tlačítko pro přihlášení a zadejte svoje přihlašovací údaje.
 4. V zobrazeném formuláři zadejte nebo vložte svou e-mailovou adresu do pole Komu a v seznamu kontaktů, který se zobrazí, vyberte svoje jméno.

  Prázdná e-mailová zpráva

 5. Do pole Předmět zadejte nebo vložte Nový tweet od a potom zadejte mezeru.

  Řádek předmětu se zástupným symbolem

 6. V seznamu tokenů vyberte token Autor tweetu, pro který přidáte zástupný symbol.

  Přidání parametru

 7. Klikněte nebo klepněte do pole Text a klikněte nebo klepněte na token Text Tweetu, pro který přidáte zástupný symbol.
 8. (Volitelné) Do těla e-mailu přidejte další tokeny, další obsah nebo obojí.
 9. V horní části obrazovky zadejte název toku a potom vyberte Vytvořit tok.

  Výběr tlačítka Vytvořit tok

 10. Vyberte Hotovo, aby se aktualizoval seznam toků.

  Výběr tlačítka Hotovo

 11. Odešlete tweet s klíčovým slovem, které jste určili.

  Během minuty dostanete e-mailovou zprávu s upozorněním na tento nový tweet.

Správa toku

 1. Na webu flow.microsoft.com vyberte v horním navigačním panelu možnost Moje toky.
 2. V seznamu toků proveďte libovolnou z následujících akcí:

  • Pokud chcete tok pozastavit, nastavte jeho přepínač na Vypnuto.

   Pozastavení toku

  • Pokud chcete tok obnovit, nastavte jeho přepínač na Zapnuto.

   Obnovení toku

  • Pokud chcete upravit tok, vyberte ikonu tužky odpovídající toku, který chcete upravit.

   Výběr toku

  • Pokud chcete odstranit tok, vyberte ikonu ..., vyberte Odstranit a pak v zobrazeném okně se zprávou vyberte Odstranit.

   Ikona odstranění

  • Pokud chcete zobrazit historii spuštění toku, vyberte tok na stránce Moje toky a pak zobrazte historii v části HISTORIE SPUŠTĚNÍ na stránce, která se otevře.

   historie spuštění

   Výběrem spuštění toku ze seznamu spuštění zobrazíte vstupy a výstupy pro jednotlivé kroky.

Poznámka: Ve svém účtu můžete mít až 50 toků. Pokud jste už dosáhli 50, musíte před vytvořením dalšího toku nějaký tok odstranit.

Další kroky