Představení toků spouštěných tlačítkem

Co jsou toky spouštěné tlačítkem?

Existuje spousta opakovaných úkolů, které bychom všichni chtěli spouštět jenom klepnutím na tlačítko. Můžete třeba chtít členům svého týmu rychle posílat e-maily, abyste jim připomněli, že nemají zapomenout na každodenní synchronizaci, nebo můžete chtít spustit nový build Visual Studio Online v rámci vašeho základu kódu, když zjistíte, že na dnešní den už není naplánované žádné další vracení souborů se změnami. Toky spouštěné tlačítkem vám pomůžou provést tuto i spousty dalších úloh klepnutím na tlačítko na vašem mobilním zařízení.

Poznámka: Toky spouštěné tlačítkem můžete vytvářet z mobilního zařízení nebo z portálu Flow.
Přehled

Proč vytvářet tlačítka?

Tlačítka vytvářejte, abyste mohli jednoduše kdykoli a odkudkoli spouštět opakované úlohy ze svého mobilního zařízení. Používání tlačítek vám šetří čas. A protože jsou úkoly, které provádějí, automatizované, bude docházet k méně chybám, než kdybyste je dělali ručně.

Vytvoření tlačítka

Co budete potřebovat

 • Přístup k toku. Přístup vám může zajistit správce.
 • Účet s oprávněním vytvářet tlačítka pomocí konektorů. Pokud třeba budete chtít vytvořit tlačítko, kterým budete přecházet do Dropboxu, budete potřebovat účet Dropbox.

Z portálu

V tomto cvičení si vytvoříme tlačítko, které spouští build Visual Studio Online (VSO) a odesílá oznámení s informací, kdy se build spustil:

 1. Vyberte rozevírací seznam Zobrazuje se a zvolte kategorii Tlačítko. Tím vyfiltrujete seznam šablon jenom na ty, které se dají používat v tocích spouštěných tlačítkem.
  Přehled
 2. V seznamu šablon vyberte Trigger a new build in VSO (Aktivovat nový build ve VSO).
  Přehled
 3. Na stránce Trigger a new build in VSO vyberte Použít tuto šablonu.
  Přehled
 4. Pokud nejste přihlášení, zobrazí se teď výzva k přihlášení:
  Přehled
 5. Po přihlášení do Flowu se zobrazí výzva pro přihlášení ke konektorům používaným ve vybrané šabloně. V tomto příkladu jsme v kroku 2 vybrali šablonu Trigger a new build in VSO. To znamená, že se musíte přihlásit do VSO (a všech dalších konektorů, se kterými pracujete), pokud nejste ještě přihlášení:
  Přehled
 6. Pokud souhlasíte s tím, že bude mít Flow oprávnění pro přístup k vašemu účtu, vyberte tlačítko Přijmout.
  Přehled
  Poznámka: Podobným způsobem budete muset autorizovat každý konektor. Až budete připravení přejít na další krok, měl by Návrhář vypadat takto. Pokračujte dál výběrem tlačítka Pokračovat:
  Přehled
 7. Teď můžete nakonfigurovat vlastnosti pro build, který chcete spustit:
  Přehled
 8. Na kartě Zařadit nové sestavení do fronty vyberte nebo zadejte Název účtu, Název projektu, ID definice sestavení, Zdrojová větev a volitelně také Parametry:
  Přehled
 9. V další fázi na kartě Send a push notification (Odeslat nabízené oznámení) nakonfigurujte vlastnosti nabízeného oznámení. Ve výchozím nastavení je toto nabízené oznámení nakonfigurované na zaslání odkazu HTML na webovou stránku, která zobrazuje stav buildu:
  Přehled
 10. Klikněte na tlačítko Vytvořit tok, aby se tok spouštěný tlačítkem uložil: Přehled
 11. Za chvíli by se měla zobrazit tato zpráva o úspěšném vytvoření:
  Přehled

Blahopřejeme, vytvořili jste tok spouštěný tlačítkem. Tento tok teď můžete spustit kdykoli a odkudkoli z karty Tlačítka v aplikaci Flow. Stačí stisknout tlačítko a tok se spustí. Mobilní aplikace Microsoft Flow je dostupná pro Android, iOS a Windows Phone.

Z mobilního zařízení

Poznámka: I když se v tomto cvičení zobrazují obrazovky ze zařízení s Androidem, obrazovky a možnosti na zařízení s iOS jsou podobné.

V aplikaci Flow:

 1. Vyberte kartu Procházet a přejděte ke kategorii Tlačítko.
  Přehled
 2. Vyberte odkaz Zobrazit vše. Zobrazí se všechny šablony, ke kterým je možné vytvořit tlačítko.
  Přehled
 3. Vyberte šablonu Send an email to remind your team to join a meeting (Odeslat e-mail s připomenutím připojení ke schůzce členům týmu).
  Přehled
 4. V dolní části stránky vyberte odkaz Použít tuto šablonu.
  Přehled
 5. Budete se muset přihlásit ke všem službám, které tato šablona používá:
  Přehled
 6. Po přihlášení ke všem těmto službám vyberte odkaz Další.
  Přehled
 7. Vyberte odkaz Vytvořit. Tady můžete tok zkontrolovat a udělat jakékoli změny, které jsou potřeba například pro přizpůsobení e-mailu.
  Přehled
 8. Za chvíli se vytvoří tok spouštěný tlačítkem. Vyberte Zobrazit můj tok:
  Přehled
 9. Všechny svoje toky si můžete prohlédnout na kartě Moje toky.
  Přehled

Blahopřejeme, vytvořili jste tok spouštěný tlačítkem. Tento tok teď můžete spustit kdykoli a odkudkoli z karty Tlačítka v aplikaci Flow. Stačí stisknout tlačítko a tok se spustí. Aplikace Flow je v současné době k dispozici na mobilních zařízeních s Androidem a iOS.

Přehled

Aktivace toku spouštěného tlačítkem

Teď, když máte vytvořený tok spouštěný tlačítkem, je čas ho spustit. Vzhledem k tomu, že se toky spouštěné tlačítkem dají spouštět jenom z aplikace Flow, ujistěte se, že ji máte na mobilním zařízení s Androidem nebo iOS nainstalovanou.

 1. Teď spusťte aplikaci Flow, v dolní části stránky klepněte na kartu Tlačítka a klepněte na tlačítko představující tok spouštěný tlačítkem, který chcete aktivovat:
  Přehled
 2. Sledujte průběh při běhu toku:
  Přehled
 3. Nakonec se stránka aktualizuje. To indikuje, že tok spouštěný tlačítkem skončil:
  Přehled

To je všechno, co ke spuštění toku potřebujete.

Teď byste měli dostat nabízené oznámení, že se e-mail odeslal.

Sledování průběhu toku spouštěného tlačítkem

Toky spouštěné tlačítkem můžete sledovat z karty Aktivita aplikace Flow:
Přehled

Poznámka: Klepnutím na jakoukoli aktivitu si můžete projít výsledky spuštění a dozvědět se o daném spuštění více.

Přehled

Správa toků spouštěných tlačítkem

Nad svými toky spouštěnými tlačítkem máte plnou kontrolu, takže tlačítko můžete kdykoli a odkudkoli povolit nebo zakázat, odstranit nebo upravit. V mobilní aplikaci nebo na portálu toku vyberte Moje toky, abyste se mohli pustit do správy toků.

Na kartě Moje toky aplikace Flow postupujte takto:

 1. Vyberte tok, který chcete spravovat:
  Přehled
 2. Můžete klepnout na jakoukoli z těchto možností, podle toho, čeho chcete dosáhnout:
  Přehled
 3. Pokud chcete tok odstranit, klepněte na Odstranit tok.

Poznámka: Při odstranění toku se odstraní také celá historie spuštění:
Přehled

 1. Po úpravě toku tlačítka klepněte na Aktualizovat, aby se uložily změny:
  Přehled
 2. Pokud se chcete podívat na výsledky všech spuštění konkrétního tlačítka toku, klepněte na Historie spuštění:
  Přehled
 3. Pokud tok zakážete, nebude dále k dispozici na kartě Tlačítka:
  Přehled

Další kroky