Sdílení toků spouštěných tlačítkem v Microsoft Flow

V mobilní aplikaci Microsoft Flow můžete toky spouštěné tlačítkem (tlačítka) sdílet s ostatními uživateli nebo skupinami v organizaci sdílet. Osoba nebo skupina může sdílené tlačítko spustit stejně, jako když spouští vlastní tlačítka. Můžete také sdílet odkaz na tlačítka, která s vámi sdílí někdo jiný. Sdílení vlastních tlačítek můžete kdykoli ukončit.

Snímky obrazovky v tomto dokumentu jsou pořízené ze zařízení se systémem Android. Pokud používáte iPhone, obrázky můžou vypadat jinak, ale funkce jsou stejné.

Pokud chcete použít tlačítko, které s vámi někdo sdílel, postupujte podle těchto kroků.

Co budete potřebovat

Ke sdílení tlačítek budete potřebovat toto:

 • Účet s přístupem k Microsoft Flow.
 • Tok ke sdílení.
 • Mobilní zařízení s mobilní aplikací Microsoft Flow pro Android, iOS nebo Windows Phone.
 • Skupina nebo uživatel v rámci vaší organizace, se kterými chcete sdílet tlačítko.

Sdílení tlačítka

Ke sdílení tlačítka můžete využít kartu Tlačítka mobilní aplikace Microsoft Flow.

 1. Klepněte na ikonu vedle tlačítka, které chcete sdílet.

  tlačítko pro sdílení

 2. Klepněte na Pozvat ostatní na stránce Button users (Uživatelé tlačítka).

  tlačítko pro sdílení

 3. Vyhledejte osobu nebo skupinu, se kterou chcete toto tlačítko sdílet, a potom ji vyberte.

  tlačítko pro sdílení

 4. Na stránce Pozvat ostatní klepněte na ODESLAT.

  tlačítko pro sdílení

 5. Klepnutí na HOTOVO na této stránce indikuje, že operace sdílení tlačítka proběhla úspěšně.

  tlačítko pro sdílení

Požadavek, aby uživatelé používali vlastní připojení

Poznámka

Když s uživateli sdílíte tlačítko, můžete jim povolit, aby používali všechna připojení, která toto tlačítko používá. Nebo můžete vyžadovat, aby používali vlastní připojení. Pokud ostatním povolíte, aby používali vaše připojení, nemají přístup k přihlašovacím údajům vašeho připojení a nemohou je použít v jiném toku.

Pokud chcete, aby uživatelé, se kterými sdílíte tlačítka, měli vlastní připojení, použijte tento postup:

 1. Na obrazovce, která se zobrazí po sdílení tlačítka, vyberte SPRAVOVAT PŘIPOJENÍ.
 2. U tlačítka, které chcete spravovat, vyberte UPRAVIT.
 3. Vyberte Poskytnuto uživatelem nebo svou e-mailovou adresu.

  Vaše volba určí, čí připojení se u sdíleného tlačítka použije.

  tlačítko pro sdílení

  Svou volbu můžete kdykoli zobrazit nebo změnit. Uděláte to tak, že u tlačítka, které chcete spravovat, vyberete kartu Toky > váš sdílený tok > Uživatelé a připojení > kartu PŘIPOJENÍ > UPRAVIT.

  tlačítko pro sdílení

Zobrazení seznamu uživatelů tlačítka

Pokud chcete zobrazit všechny skupiny nebo uživatele, se kterými se sdílí tlačítko, postupujte na kartě Tlačítka podle těchto kroků:

 1. Klepněte na ikonu vedle tlačítka, které vás zajímá.
 2. Na stránce Uživatelé se zobrazí všechny skupiny nebo uživatelé, se kterými se toto tlačítko sdílí.

  zobrazení uživatelů tlačítka

Ukončení sdílení tlačítka

Pokud chcete ukončit sdílení tlačítka, postupujte na kartě Tlačítka podle těchto kroků:

 1. Klepněte na ikonu vedle tlačítka, které nechcete sdílet.
 2. Na stránce Uživatelé klepněte na uživatele nebo skupinu, se kterými tlačítko už nechcete sdílet.

  ukončení sdílení tlačítka

 3. Jakmile se zobrazí stránka příslušného uživatele, klepněte na Odebrat uživatele.

  ukončení sdílení tlačítka

 4. Počkejte, až se operace odebrání dokončí. Všimněte si, že se seznam Button users (Uživatelé tlačítka) se obnoví a uživatel nebo skupina, které jste odebrali, se už v tomto seznamu nezobrazují.

  ukončení sdílení tlačítka

Monitorování historie spuštění

Veškerá historie spuštění, včetně spuštění iniciovaných osobou, se kterou je tlačítko sdílené, se zobrazuje jenom na kartě Aktivita mobilní aplikace Microsoft Flow tvůrce příslušného tlačítka.

Použití sdílených tlačítek

Abyste mohli spustit tlačítko, které s vámi někdo sdílí, musíte ho ze stránky Přidat tlačítka přidat na kartu Tlačítka.

 1. Na kartě Tlačítka klepněte na ZÍSKAT VÍCE (nebo na banner Jsou k dispozici nová tlačítka, pokud se zobrazí).

  někdo se mnou sdílel nové tlačítko

 2. Klepněte na tlačítko, které chcete použít.

  Tlačítko, na které jste klepli, se hned přidá na kartu Tlačítka aplikace Microsoft Flow. Potom můžete toto tlačítko na kartě Tlačítka použít stejným způsobem jako kterékoli jiné tlačítko, které je na této kartě uvedené.

  někdo se mnou sdílel nové tlačítko

Opětovné sdílení tlačítka

Odkaz na tlačítko, které vám nasdílel někdo jiný, můžete sdílet i vy.

 1. Vyberte ... vedle tlačítka, které chcete sdílet.
 2. Vyberte Sdílet odkaz na tlačítko.

  Opětovné sdílení odkazu na tlačítko

 3. Vyberte aplikaci, kterou chcete použít ke sdílení tlačítka, a pokračujte podle pokynů k odeslání tlačítka osobě, se kterou ho chcete sdílet.

Ukončení použití sdíleného tlačítka

Pokud už nechcete používat tlačítko, které s vámi někdo sdílel, odeberte ho z karty Tlačítka pomocí následujících kroků:

 1. Na kartě Tlačítka klepněte na ... vedle tlačítka, které už nechcete používat.

  odebrání tlačítka

 2. V nabídce, která se zobrazí, klepněte na Odebrat.

A je to. Tlačítko se na kartě Tlačítka v aplikaci Microsoft Flow nezobrazuje.

Poznámka

Pokud jste odebrali sdílené tlačítko, můžete ho přidat zpátky tak, že na kartě Tlačítka vyberte ZÍSKAT VÍCE.