Jak aplikace podporují službu Azure Rights Management

Platí pro: Azure Information Protection, Office 365

Pomocí následujících informací se můžete seznámit s tím, jak nejčastěji používané uživatelské aplikace (například aplikace Office, Word, Excel, PowerPoint a Outlook) a služby (například Exchange a SharePoint) využívají službu Microsoft Azure Rights Management z Azure Information Protection k ochraně dokumentů a e-mailů vaší organizace.

Poznámka

Pokud chcete ověření aplikace a verze, které služba Azure Rights Management podporuje, přečtěte si článek Aplikace, které podporují ochranu dat pomocí Azure Rights Management.

V některých případech služba Azure Rights Management použije ochranu automaticky podle zásad, které nakonfigurovali správci. Děje se tak například u knihoven SharePoint a u transportních pravidel v systému Exchange. V ostatních případech musí koncoví uživatelé použít ochranu informací sami ze svých aplikací, například výběrem klasifikačních popisků nakonfigurovaných na použití šablony, výběrem přímo šablony nebo výběrem konkrétních možností. Ochrana použitá uživatelem je obvyklá, když uživatel chrání soubor, který chce sdílet, a omezí přístup nebo použití na vybrané uživatele, případně na uživatele mimo organizaci.

Šablony usnadňují uživatelům (a správcům, kteří konfigurují postupy) používat správnou úroveň ochrany a omezit přístup osobám v rámci organizace. I když se služba Azure Rights Management dodává se dvěma výchozími šablonami, doporučujeme si vytvořit vlastní šablony, abyste zkrátili čas potřebný k zadávání jednotlivých možností. Další informace najdete v článku Konfigurace vlastních šablon pro službu Azure Rights Management.

Pokud se jedná o případ, kdy si uživatelé musejí aplikovat ochranu informací sami, je nutné jim poskytnout příslušné instrukce a pokyny. Tyto instrukce by měly být specifické pro danou aplikaci a pro dané verze, které se používají. Měly by vysvětlovat způsob používání a uvádět dobu a způsob použití ochrany informací, podle vhodnosti pro danou společnost. Další informace najdete v článku Pomoc uživatelům při ochraně souborů pomocí služby Azure Rights Management.

Další informace o způsobech konfigurace těchto aplikací pro službu Azure Rights Management z Azure Information Protection najdete v článku Konfigurace aplikací pro Azure Rights Management.

Vyhledávací služby se můžou se službou Rights Management integrovat různými způsoby. Například:

  • Exchange Online a Exchange Server využívají indexování na straně služby, takže e-maily uživatele, které jsou chráněné pomocí RMS, se automaticky zobrazují v příslušných výsledcích hledání.

  • SharePoint Online a SharePoint Server používají ochranu Rights Management pro soubory jenom při stažení. To znamená, že výsledky hledání a indexování v SharePointu toto řešení ochrany dokumentů neovlivní. Pokud ale máte dokument, který chcete uložit v SharePointu a který by výsledky hledání neměly vracet, nastavte pro tento soubor ochranu pomocí RMS ještě dřív, než ho odešlete do SharePointu.

  • Windows Desktop Search využívá pro různé uživatele zařízení sdílený index, proto kvůli zajištění zabezpečení dat v chráněných dokumentech neindexuje soubory chráněné službou RMS. To znamená, že přestože vaše výsledky hledání neobsahují soubory, pro které jste nastavili ochranu, můžete si být jistí, že se vaše soubory obsahující citlivá data nezobrazí ve výsledcích hledání jiných uživatelů, kteří se přihlásí nebo připojí k vašemu počítači.

Další kroky

Další informace o tom, jak následující položky podporují službu Azure Rights Management:

Komentáře

Před přidáním komentáře se podívejte na naše pravidla organizace.