Způsob, jakým aplikace podporují Azure Rights Management

Carol Bailey
Přispěvatelé

Platnost pro: Azure Rights Management, Office 365

Následující informace vám pomohou pochopit, jak mohou nejčastěji používané uživatelské aplikace (například aplikace Office, Word, Excel, PowerPoint a Outlook) a služby (například Exchange a SharePoint) využívat Microsoft Azure Rights Management k ochraně dat organizací.

Poznámka

Informace o ověření aplikací a verzí s podporou služby Azure Rights Management (Azure RMS) najdete v tématu Požadavky pro Azure Rights Management.

V některých případech je ochrana informací aplikována automaticky, podle vámi nakonfigurovaných postupů. Děje se tak například u knihoven SharePoint, klasifikovaných souborů a u transportních pravidel v systému Exchange. V ostatních případech musejí uživatelé aplikovat ochranu informací sami na základě jejich vlastních aplikací, a to výběrem šablony, nebo výběrem konkrétních možností. Jedná se například o takový případ, kdy uživatelé sdílejí soubory e-mailem nebo používají místní ochranu souborů pomocí omezení přístupu nebo využití pro vybrané uživatele nebo uživatele mimo organizaci.

Šablony usnadňují uživatelům (a správcům, kteří konfigurují postupy) používat správnou úroveň ochrany a omezit přístup osobám v rámci organizace. Přestože se dodávají Azure Rights Management dvě výchozí šablony, budete si pravděpodobně přát vytvořit vlastní šablony, s cílem snížit dobu nutnou pro zadávání jednotlivých možností. Další informace najdete v tématu Konfigurace vlastních šablon pro Azure Rights Management.

Pokud se jedná o případ, kdy si uživatelé musejí aplikovat ochranu informací sami, je nutné jim poskytnout příslušné instrukce a pokyny. Tyto instrukce by měly být specifické pro danou aplikaci a pro dané verze, které se používají. Měly by vysvětlovat způsob používání a uvádět dobu a způsob použití ochrany informací, podle vhodnosti pro danou společnost. Více informací naleznete v kapitole Pomoc uživatelům při ochraně souborů pomocí Azure Rights Management.

Více informací o způsobech konfigurace těchto aplikací pro Azure RMS naleznete v kapitole Konfigurace aplikací pro Azure Rights Management.

Tip

Příklady a snímky obrazovek aplikací s Azure RMS naleznete v kapitole Azure RMS v praxi: Co se zobrazuje správcům a uživatelům.

Vyhledávací služby se můžou se službou Rights Management integrovat různými způsoby. Například:

  • Exchange Online a Exchange Server využívají indexování na straně služby, takže e-maily uživatele, které jsou chráněné pomocí RMS, se automaticky zobrazují v příslušných výsledcích hledání.

  • SharePoint Online a SharePoint Server používají ochranu RMS pro soubory jenom při stažení. To znamená, že výsledky hledání a indexování v SharePointu toto řešení ochrany dokumentů neovlivní. Pokud ale máte dokument, který chcete uložit v SharePointu a který by výsledky hledání neměly vracet, nastavte pro tento soubor ochranu pomocí RMS ještě dřív, než ho odešlete do SharePointu.

  • Windows Desktop Search využívá pro různé uživatele zařízení sdílený index, proto kvůli zajištění zabezpečení dat v chráněných dokumentech neindexuje soubory chráněné službou RMS. To znamená, že přestože vaše výsledky hledání neobsahují soubory, pro které jste nastavili ochranu, můžete si být jistí, že se vaše soubory obsahující citlivá data nezobrazí ve výsledcích hledání jiných uživatelů, kteří se přihlásí nebo připojí k vašemu počítači.

Další kroky

Další informace o tom, jak následující položky podporují Azure RMS: