Funkce usnadnění ve službě Microsoft IntuneAccessibility Features of Microsoft Intune

Kromě funkcí a nástrojů usnadnění v Microsoft Windows umožňují snadnější používání služby Microsoft Intune osobám s postižením následující funkce: Používání klávesových zkratekIn addition to accessibility features and tools in Microsoft Windows, the following features make Microsoft Intune more accessible for people with disabilities: Using keyboard shortcuts

Poznámka

Informace v této části mohou platit pouze pro uživatele, kteří licencují produkty společnosti Microsoft ve Spojených Státech.The information in this section may apply only to users who license Microsoft products in the United States. Pokud jste tento produkt získali v jiné zemi než v USA, můžete použít kartu s informacemi o pobočkách, která byla součástí vašeho softwarového balíčku, nebo navštívit web Microsoft Accessibility (Usnadnění), kde naleznete seznam telefonních čísel a adres na oddělení služeb podpory společnosti Microsoft.If you obtained this product outside of the United States, you can use the subsidiary information card that came with your software package or visit the Microsoft Accessibility website for a list of Microsoft support services telephone numbers and addresses. Zda jsou dané typu produktů a služeb popsaných v této části dostupné ve vaší oblasti si můžete ověřit u vaší pobočky.You can contact your subsidiary to find out whether the type of products and services described in this section are available in your area. Informace o usnadnění jsou k dispozici i v dalších jazycích včetně japonštiny a francouzštiny.Information about accessibility is available in other languages, including Japanese and French.

Používání klávesových zkratekUsing Keyboard Shortcuts

AkceTo do this Klávesová zkratkaUse this keyboard shortcut
Posun výběru nahoru nebo dolů o jednu položkuMove the selection up or down one item. Šipka nahoru a dolůUp and down arrow
Posun výběru doleva nebo doprava o jednu položkuMove the selection left or right one item. Šipka doleva a dopravaLeft and right arrow
Přechod na předchozí řádekMove to the previous row Šipka doleva z první položky na aktuálním řádkuLeft arrow from the first item in the current row
Přechod na další řádekMove to the next row Šipka doprava z poslední položky na aktuálním řádkuRight arrow from the last item in the current row
Přepnutí stavu aktuálně vybrané položkyToggle the state of the currently selected item MezerníkSpacebar
Aktivace aktuálně vybrané položkyActivate the currently selected item EnterEnter
Přesun zaměření pro vstup na další ovládací prvek v pořadíMove the input focus to the next control in the tab order TabulátorTab
Otevření rozevíracího seznamu v nabídceOpen the drop down list in a menu Alt + šipka dolůAlt + down arrow
Sbalení seznamu v nabídceCollapse the list in a menu Alt + šipka nahoruAlt + up arrow
Přesun na další skupinu aplikacíMove to the next application group Šipka nahoruUp arrow
Zobrazení akcí pro vybrané zařízeníDisplay the actions for a selected device Šipka dopravaRight arrow

Poznámka

Na portálech Microsoft Intune se naviguje pomocí standardních klávesových zkratek Internet Exploreru.Microsoft Intune portals are navigable using the standard Internet Explorer keyboard shortcuts.