Produkty a služby společnosti Microsoft pro usnadněníAccessibility Products and Services from Microsoft

Cílem společnosti Microsoft je poskytovat snadněji použitelné produkty a služby pro každodenní použití.Microsoft is committed to making its products and services easier for everyone to use. Následující části poskytují informace o funkcích, produktech a službách, které společnost Microsoft® Windows® přizpůsobila pro postižené:The following sections provide information about the features, products, and services that make Microsoft® Windows® more accessible for people with disabilities:

  • Funkce usnadnění systému WindowsAccessibility Features of Windows

  • Dokumentace v alternativních formátechDocumentation in Alternative Formats

  • Zákaznický servis pro osoby s poškozením sluchuCustomer Service for People with Hearing Impairments

  • Další informaceFor More Information

Note

Informace v této části mohou platit pouze pro uživatele, kteří licencují produkty společnosti Microsoft ve Spojených Státech.The information in this section may apply only to users who license Microsoft products in the United States. Pokud jste tento produkt získali v jiné zemi než v USA, můžete použít kartu s informacemi o pobočkách, která byla součástí vašeho softwarového balíčku, nebo navštívit web Microsoft Accessibility (Usnadnění), kde naleznete seznam telefonních čísel a adres na oddělení služeb podpory společnosti Microsoft.If you obtained this product outside of the United States, you can use the subsidiary information card that came with your software package or visit the Microsoft Accessibility website for a list of Microsoft support services telephone numbers and addresses. Zda jsou dané typu produktů a služeb popsaných v této části dostupné ve vaší oblasti si můžete ověřit u vaší pobočky.You can contact your subsidiary to find out whether the type of products and services described in this section are available in your area. Informace o usnadnění jsou k dispozici i v dalších jazycích včetně japonštiny a francouzštiny.Information about accessibility is available in other languages, including Japanese and French.

Funkce usnadnění systému WindowsAccessibility features of Windows

Operační systém Windows obsahuje mnoho vestavěných funkcí usnadnění určených pro osoby, které mají potíže se psaním nebo používáním myši, pro osoby slepé nebo slabozraké a pro osoby neslyšící či s vadou sluchu.The Windows operating system has many built-in accessibility features that are useful for individuals who have difficulty typing or using a mouse, are blind or have low vision, or who are deaf or hard-of-hearing. Tyto funkce jsou instalovány během instalace.The features are installed during Setup. Další informace o těchto funkcích naleznete v nápovědě ve Windows a na webu společnosti Microsoft věnovaném usnadnění.For more information about these features, see Help in Windows and the Microsoft Accessibility website.

Podrobné kurzy zdarmaFree step-by-step tutorials

Společnost Microsoft poskytuje řadu podrobných návodů, které popisují, jak přizpůsobit možnosti a nastavení usnadnění v počítači.Microsoft offers a series of step-by-step tutorials that provide detailed procedures for adjusting the accessibility options and settings on your computer. Tyto informace jsou poskytovány společně, abyste se mohli naučit používat myš, klávesnici nebo jejich kombinaci.This information is presented in a side-by-side format so that you can learn how to use the mouse, the keyboard, or a combination of both. Podrobné kurzy pro produkty společnosti Microsoft jsou k dispozici na webu společnosti Microsoft věnovaném usnadnění.To find step-by-step tutorials for Microsoft products, see the Microsoft Accessibility website.

Produkty technologií usnadnění pro systém WindowsAssistive technology products for Windows

Existuje velké množství produktů s podpůrnou technologií, které postiženým osobám umožňují zjednodušit používání počítače.A wide variety of assistive technology products are available to make computers easier to use for people with disabilities. Katalog produktů využívajících technologie usnadnění, které běží v systému Windows, naleznete na webu Microsoft Accessibility (Usnadnění).You can search a catalog of assistive technology products that run on Windows at the Microsoft Accessibility website. Pokud používáte podpůrnou technologii, obraťte se před upgradem na výrobce podpůrné technologie, abyste prověřili případné problémy s kompatibilitou softwaru či hardwaru.If you use assistive technology, be sure to contact your assistive technology vendor before you upgrade your software or hardware to check for possible compatibility issues.

Dokumentace v alternativních formátechDocumentation in alternative formats

Pokud máte potíže se čtením či používáním tištěných materiálů, můžete získat dokumentaci k různým produktům Microsoft v dostupnějších formátech.If you have difficulty reading or handling printed materials, you can obtain the documentation for many Microsoft products in more accessible formats. Rejstřík dokumentace produktů pro usnadnění je k dispozici na webu Microsoft Accessibility (Usnadnění).You can view an index of accessible product documentation on the Microsoft Accessibility website. Mimo to si můžete opatřit další publikace Microsoft od společnosti Learning Ally (dříve Recording for the Blind & Dyslexic, Inc.).In addition, you can obtain additional Microsoft publications from Learning Ally (formerly Recording for the Blind & Dyslexic, Inc.). Společnost Learning Ally distribuuje tyto dokumenty registrovaným způsobilým uživatelům své distribuční služby.Learning Ally distributes these documents to registered, eligible members of their distribution service. Další informace o dostupnosti dokumentace produktů společnosti Microsoft a knih od společnosti Microsoft Press získáte od:For information about the availability of Microsoft product documentation and books from Microsoft Press, contact:

Learning Ally (dříve Recording for the Blind & Dyslexic, Inc.)Learning Ally (formerly Recording for the Blind & Dyslexic, Inc.)

20 Roszel Road20 Roszel Road

Princeton, NJ 08540Princeton, NJ 08540

Telefonní číslo při volání z jiné země než z USA: (800) 221-4792Telephone number from within the United States: (800) 221-4792

Telefonní číslo při volání z jiné země než z USA a Kanady: (609) 452-0606Telephone number from outside the United States and Canada: (609) 452-0606

Fax: (609) 987-8116Fax: (609) 987-8116

Web Learning AllyLearning Ally website

Webové adresy se mohou změnit a možná nebude možné se připojit ke zde uvedeným webovým stránkám nebo serverům.Web addresses can change, so you might be unable to connect to the website or sites mentioned here.

Zákaznický servis pro osoby s poškozením sluchuCustomer Service for people with hearing impairments

Pokud jste neslyšící nebo máte vadu sluchu, máte k dispozici úplný přístup k produktům společnosti Microsoft a k zákaznickým službám prostřednictvím služby textového telefonu (TTY/TDD):If you are deaf or hard-of-hearing, complete access to Microsoft product and customer services is available through a text telephone (TTY/TDD) service:

  • V případě potřeby se můžete obrátit na zákaznický servis, viz kontakt Microsoft Sales Information Center na telefonním čísle (800) 892-5234, od 6:30 do 17:30 pacifického času v pracovní dny mimo svátků.For customer service, contact Microsoft Sales Information Center at (800) 892-5234 between 6:30 AM and 5:30 PM Pacific Time, Monday through Friday, excluding holidays.

  • Technická podpora ve Spojených Státech je k dispozici prostřednictvím služby Microsoft Product Support Services na telefonním čísle (800) 892-5234 od 6:00 do 18:00 pacifického času ve všední dny mimo svátků.For technical assistance in the United States, contact Microsoft Product Support Services at (800) 892-5234 between 6:00 AM and 6:00 PM Pacific Time, Monday through Friday, excluding holidays. V Kanadě na telefonním čísle (905) 568-9641 od 8:00 do 20:00 východního času v pracovní dny mimo svátků.In Canada, dial (905) 568-9641 between 8:00 AM and 8:00 PM Eastern Time, Monday through Friday, excluding holidays.

Pro služby Microsoft Support Services platí ceny a podmínky platné v době použití služby.Microsoft Support Services are subject to the prices, terms, and conditions in place at the time the service is used.

Další informaceFor more information

Další informace o tom, jak počítačové technologie pro usnadnění pomáhají zlepšit život osobám s postižením, najdete na webu společnosti Microsoft věnovaném usnadnění.For more information about how accessible technology for computers helps to improve the lives of people with disabilities, see the Microsoft Accessibility website.