Změna autority pro správu mobilních zařízení (MDM)Change your MDM authority

Od Configuration Manageru verze 1610 a Microsoft Intune verze 1705 můžete změnit autoritu MDM, aniž by bylo nutné kontaktovat podporu Microsoftu a rušit registraci a následně nově registrovat stávající spravovaná zařízení.Beginning in Configuration Manager version 1610 and Microsoft Intune version 1705, you can change your MDM authority without having to contact Microsoft Support, and without having to unenroll and reenroll your existing managed devices. Podrobnosti najdete v tématech:For details, see:

Pokud chcete odeslat svůj názor na produkt, navštivte Intune Feedback