Běžné úlohy správy počítačů s Windows pomocí klientského softwaru IntuneCommon Windows PC management tasks with the Intune software client

Platí pro: Intune v klasické konzoleApplies to: Intune in the classic console
Hledáte dokumentaci k Intune v Azure?Looking for documentation about Intune on Azure? Přejděte sem.Go here.

Toto téma obsahuje úkoly, kterými můžete spravovat stolní počítače spravované jako počítače. Použije se k tomu instalace softwarového klienta Intune.This topic lists tasks you can do to manage desktops that you manage as PCs by installing the Intune software client. Nezabývá správou počítačů jako mobilních zařízení.This topic does not cover managing PCs as mobile devices. Pokud jste ještě na svých počítačích tohoto klienta nenainstalovali, přečtěte si téma Instalace softwarového klienta Intune.If you have not yet installed the client on your PCs, see Install the Intune software client.

Pokud chcete odeslat svůj názor na produkt, navštivte Intune Feedback