Běžné úlohy správy počítačů s Windows pomocí klientského softwaru IntuneCommon Windows PC management tasks with the Intune software client

Platí pro: Intune v klasickém portáluApplies to: Intune in the classic portal
Hledáte dokumentaci o Intune na Azure Portalu?Looking for documentation about Intune in the Azure portal? Přejděte sem.Go here.

Toto téma obsahuje úkoly, kterými můžete spravovat stolní počítače spravované jako počítače. Použije se k tomu instalace softwarového klienta Intune.This topic lists tasks you can do to manage desktops that you manage as PCs by installing the Intune software client. Nezabývá správou počítačů jako mobilních zařízení.This topic does not cover managing PCs as mobile devices. Pokud jste ještě na svých počítačích tohoto klienta nenainstalovali, přečtěte si téma Instalace softwarového klienta Intune.If you have not yet installed the client on your PCs, see Install the Intune software client.