Vytvoření zásady dodržování předpisů pro zařízení v Microsoft IntuneCreate a device compliance policy in Microsoft Intune

Platí pro: Intune v klasickém portáluApplies to: Intune in the classic portal
Hledáte dokumentaci o Intune na Azure Portalu?Looking for documentation about Intune in the Azure portal? Přejděte sem.Go here.

Toto téma popisuje kroky, které můžete použít k vytvoření zásady dodržování předpisů, kterou musí zařízení splňovat, aby bylo považované za vyhovující.This topic outlines the steps you can use to create a compliance policy that a device must follow in order to be considered compliant.

Krok 1: Přidání nové zásadyStep 1: Add a new policy

V konzole pro správu Microsoft Intune vyberte Zásady > Zásady dodržování předpisů > Přidat.In the Microsoft Intune administration console, choose Policy > Compliance Policies > Add.

Snímek obrazovky stránky zásad dodržování předpisů v konzole pro správu Intune zobrazující možnost Přidat v nabídce v horní části stránky

Krok 2: Konfigurace nastaveníStep 2: Configure settings

Na stránce Vytvořit zásadu povolte požadovaná nastavení:On the Create Policy page, enable the settings you require:

  • Nastavení zabezpečení systému jako heslo a šifrováníThe system security settings, like password and encryption.
  • Nastavení stavu zařízení, jako jestli má zařízení jailbreak nebo jestli ho služba ověření stavu zařízení ve Windows nahlásila jako zařízení, které je v pořádkuDevice health settings, like whether or not a device is jailbroken, or is reported healthy by the Windows device health attestation service.
  • Nastavení vlastností zařízení jako minimální požadovaná verze operačního systému nebo maximální povolená verze operačního systémuDevice property settings, like the minimum operating system version required or maximum operating system version allowed. Karta Obecné na stránce Vytvořit zásaduGeneral tab of the Create Policy page

Krok 3: Uložení zásadyStep 3: Save the policy

Po dokončení klikněte na Uložit zásadu.When you are finished, choose Save Policy.

Máte možnost nasadit zásadu hned po uložení, nebo můžete zvolit pozdější nasazení.You have the option to deploy the policy right after saving the policy, or you can choose to deploy it later. Nová zásada se zobrazí v uzlu Zásady dodržování předpisů pracovního prostoru Zásady.The new policy displays in the Compliance Policies node of the Policy workspace.

Krok 4: Nastavení doby platnosti stavu dodržování předpisůStep 4: Set the compliance status validity period

Pokud chcete určit čas, kdy zařízení má na registraci, než bude považované za nekompatibilní, přejděte na nastavení zásad dodržování předpisů a aktualizujte čas.To specify the time the device has to check in before a device is considered not compliant, go to compliance policy settings and update the time. Ve výchozím nastavení je to 30 dní.The default is set to 30 days.

Možnost nastavení zásad dodržování předpisů v panelu nabídek zásad

Dialogové okno zásad dodržování předpisů

Nastavení podporovaných zásadSupported policy settings

Následující tabulka uvádí nastavení zásad dodržování předpisů a platformy, na kterých jsou podporované.The following table lists the compliance policy settings and the platforms on which they are supported.


NastaveníSetting iOSiOS AndroidAndroid WindowsWindows
Vyžadovat heslo k odemknutí mobilních zařízeníRequire a password to unlock mobile devices iOS 6 nebo novějšíiOS 6 and later Android 4.0 nebo novějšíAndroid 4.0 and later
Zařízení, na kterém běží Samsung KNOX Standard 4.0 nebo novějšíSamsung KNOX Standard 4.0 and later
Windows Phone 8.1 nebo novějšíWindows Phone 8.1 and later
Povolit jednoduchá heslaAllow simple passwords iOS 6 nebo novějšíiOS 6 and later Není podporovanéNot supported Windows Phone 8.1 nebo novějšíWindows Phone 8.1 and later
Minimální délka heslaMinimum password length iOS 6 nebo novějšíiOS 6 and later Android 4.0 nebo novějšíAndroid 4.0 and later
Zařízení, na kterém běží Samsung KNOX Standard 4.0 nebo novějšíSamsung KNOX Standard 4.0 and later
Windows Phone 8.1 nebo novějšíWindows Phone 8.1 and later
Windows 8.1Windows 8.1
Vyžadovaný typ heslaRequired password type iOS 6 nebo novějšíiOS 6 and later Není k dispoziciNot available Windows Phone 8.1 nebo novějšíWindows Phone 8.1 and later
Windows RTWindows RT
Windows RT 8.1Windows RT 8.1
Windows 8.1Windows 8.1
Minimální počet znakových sadMinimum number of character sets iOS 6 nebo novějšíiOS 6 and later Není k dispoziciNot available Windows Phone 8.1 nebo novějšíWindows Phone 8.1 and later
Windows RTWindows RT
Windows RT 8.1Windows RT 8.1
Windows 8.1Windows 8.1
Kvalita heslaPassword quality Není k dispoziciNot available Android 4.0 nebo novějšíAndroid 4.0 and later
Zařízení, na kterém běží Samsung KNOX Standard 4.0 nebo novějšíSamsung KNOX Standard 4.0 and later
Není k dispoziciNot available
Počet minut nečinnosti před vyžadováním heslaMinutes of inactivity before password is required iOS 6 nebo novějšíiOS 6 and later Android 4.0 nebo novějšíAndroid 4.0 and later
Zařízení, na kterém běží Samsung KNOX Standard 4.0 nebo novějšíSamsung KNOX Standard 4.0 and later
Windows Phone 8.1 nebo novějšíWindows Phone 8.1 and later
Windows RT a Windows RT 8.1Windows RT and Windows RT 8.1
Windows 8.1Windows 8.1
Vypršení platnosti hesla (dny)Password expiration (days) iOS 6 nebo novějšíiOS 6 and later Android 4.0 nebo novějšíAndroid 4.0 and later
Zařízení, na kterém běží Samsung KNOX Standard 4.0 nebo novějšíSamsung KNOX Standard 4.0 and later
Windows Phone 8.1 nebo novějšíWindows Phone 8.1 and later
Windows RT a Windows RT 8.1Windows RT and Windows RT 8.1
Windows 8.1Windows 8.1
Pamatovat si historii heselRemember password history iOS 6 nebo novějšíiOS 6 and later Android 4.0 nebo novějšíAndroid 4.0 and later
Zařízení, na kterém běží Samsung KNOX Standard 4.0 nebo novějšíSamsung KNOX Standard 4.0 and later
Windows Phone 8.1 nebo novějšíWindows Phone 8.1 and later
Windows RT a Windows RT 8.1Windows RT and Windows RT 8.1
Windows 8.1Windows 8.1
Zakázat opakované použití předchozích heselPrevent reuse of previous passwords iOS 6 nebo novějšíiOS 6 and later Android 4.0 nebo novějšíAndroid 4.0 and later
Zařízení, na kterém běží Samsung KNOX Standard 4.0 nebo novějšíSamsung KNOX Standard 4.0 and later
Windows Phone 8.1 nebo novějšíWindows Phone 8.1 and later
Windows RT a Windows RT 8.1Windows RT and Windows RT 8.1
Windows 8.1Windows 8.1
Po návratu zařízení ze stavu nečinnosti vyžadovat hesloRequire a password when the device returns from an idle state Není k dispoziciNot available Není k dispoziciNot available Windows 10 MobileWindows 10 Mobile
Vyžadovat šifrování u mobilního zařízeníRequire encryption on mobile device Nelze použítNot applicable Android 4.0 nebo novějšíAndroid 4.0 and later
Zařízení, na kterém běží Samsung KNOX Standard 4.0 nebo novějšíSamsung KNOX Standard 4.0 and later
Windows Phone 8.1 nebo novějšíWindows Phone 8.1 and later
Windows 8.1Windows 8.1
Vyžadování toho, aby byla zařízení hlášená jako v pořádkuRequire devices to be reported as healthy Není k dispoziciNot available Není k dispoziciNot available WindowsWindows
Windows 10 MobileWindows 10 Mobile
U zařízení nesmí být provedený jailbreak nebo rootDevice must Not be jailbroken or rooted iOS 6 nebo novějšíiOS 6 and later Android 4.0 nebo novějšíAndroid 4.0 and later
Zařízení, na kterém běží Samsung KNOX Standard 4.0 nebo novějšíSamsung KNOX Standard 4.0 and later
Není k dispoziciNot available
E-mailový účet se musí spravovat přes IntuneEmail account must be managed by Intune iOS 6 nebo novějšíiOS 6 and later Není k dispoziciNot available Není k dispoziciNot available
Vyberte e-mailový profil, který se musí spravovat přes IntuneSelect the email profile that must be managed by Intune iOS 6 nebo novějšíiOS 6 and later Není k dispoziciNot available Není k dispoziciNot available
Minimální požadovaný operační systémMinimum OS required iOS 6 nebo novějšíiOS 6 and later Android 4.0 nebo novějšíAndroid 4.0 and later
Zařízení, na kterém běží Samsung KNOX Standard 4.0 nebo novějšíSamsung KNOX Standard 4.0 and later
Windows Phone 8.1 nebo novějšíWindows Phone 8.1 and later
Windows 8.1Windows 8.1
Maximální povolená verze operačního systémuMaximum OS version allowed iOS 6 nebo novějšíiOS 6 and later Android 4.0 nebo novějšíAndroid 4.0 and later
Zařízení, na kterém běží Samsung KNOX Standard 4.0 nebo novějšíSamsung KNOX Standard 4.0 and later
Windows Phone 8.1 nebo novějšíWindows Phone 8.1 and later
Windows 8.1Windows 8.1

Další informace o nastavení dodržování předpisů podporovaném na jednotlivých platformách získáte výběrem jedné z následujících možností:Select one of the following to learn more about compliance settings supported on each platform:

Další krokyNext steps

Nasazení a monitorování zásady dodržování předpisůDeploy and monitor a compliance policy

Viz takySee also

Úvod do zásad dodržování předpisů zařízeníIntroduction to device compliance policies