Povolení připojení ochrany před mobilními hrozbami Lookout na klasickém portálu IntuneEnable Lookout MTD connection in the Intune classic portal

Platí pro: Intune v klasickém portáluApplies to: Intune in the classic portal
Hledáte dokumentaci o Intune na Azure Portalu?Looking for documentation about Intune in the Azure portal? Přejděte sem.Go here.

Pokud chcete ve službě Intune povolit připojení ochrany před mobilními hrozbami Lookout, měli byste už v konzole Lookout mít nakonfigurovaný konektor Intune.To enable the Lookout Mobile Threat Defense (MTD) connection in Intune, you should have already configured the Intune Connector in the Lookout console. Pokud jste to ještě neudělali, měli byste si nastavit předplatné pro ochranu před mobilními hrozbami Lookout.If you have not already done so, you should Set up your Lookout Mobile Threat Defense subscription.

Pokud chcete povolit připojení Lookout MTP v Intune, na stránce Správa v konzole pro správu Microsoft Intune vyberte možnost Integrace služeb třetích stran.To enable the Lookout MTP connection in Intune, on the Administration page in the Microsoft Intune administrator console, choose Third Party Service Integration. Vyberte možnost Stav Lookoutu a pomocí přepínacího tlačítka povolte Synchronizace s MTP.Choose Lookout status and enable Synchronization with MTP using the toggle button.

snímek obrazovky synchronizace Lookout se zvýrazněným přepínacím tlačítkem Povolit

Important

Před vytvořením pravidel zásad dodržování předpisů a konfigurací podmíněného přístupu musíte nakonfigurovat aplikaci Lookout for Work.You must configure the Lookout for Work app before creating compliance policy rules and configuring conditional access. Tím zajistíte, že aplikace bude připravena a koncoví uživatelé ji budou moci nainstalovat, aby tím získali přístup k e-mailu a dalším firemním prostředkům.This ensures that the app is ready and available for end users to install before they can get access to email or other company resources.

Tím dokončíte nastavení integrace služeb Lookout a Intune v konzole pro správu Intune.This completes the setup of the Lookout and Intune integration in the Intune administrator console. Mezi několik dalších kroků při implementaci tohoto řešení patří nasazení zásad aplikací Lookout for Work.The next few steps to implement this solution involve deploying the Lookout for Work apps policy.

Další krokyNext steps

Konfigurace aplikace Lookout for WorkConfigure Lookout for Work app