Povolení ochrany před mobilními hrozbami Skycure ve službě IntuneEnable Skycure Mobile Threat Defense in Intune

Platí pro: Intune v klasickém portáluApplies to: Intune in the classic portal
Hledáte dokumentaci o Intune na Azure Portalu?Looking for documentation about Intune in the Azure portal? Přejděte sem.Go here.

Pokud chcete povolit ochranu před mobilními hrozbami Skycure, měli byste už mít konektor Intune v konzole Skycure nakonfigurovaný.To enable the Skycure mobile threat defense, you should have already configured the Intune Connector in the Skycure console.

Postup povolení připojení ochrany před mobilními hrozbami Skycure ve službě IntuneTo enable the Skycure MTD connection in Intune

  1. Přejděte na klasický portál Intune a zadejte své přihlašovací údaje.Go to the Intune classic portal then enter your credentials.

  2. Zvolte Admin (Správce) > Third Party Service Integration (Integrace služeb třetích stran), potom zvolte Skycure Status (Stav služby Skycure) a pomocí přepínacího tlačítka povolte možnost Synchronization with MTD (Synchronizace s ochranou před mobilními hrozbami).Choose Admin > Third Party Service Integration, then choose Skycure Status and enable Synchronization with MTD using the toggle button.

    Povolení přepínacího tlačítka Skycure na klasickém portálu Intune

Important

Před vytvořením pravidel zásad dodržování předpisů a konfigurací podmíněného přístupu musíte nakonfigurovat aplikace Skycure.You must configure the Skycure apps before creating compliance policy rules and configuring conditional access. Tím zajistíte, že aplikace bude připravena a koncoví uživatelé ji budou moci nainstalovat, aby tím získali přístup k e-mailu a dalším firemním prostředkům.This ensures that the app is ready and available for end users to install before they can get access to email or other company resources.

Tím v konzole pro správu Intune dokončíte nastavení integrace služeb Skycure a Intune.This completes the setup of the Skycure and Intune integration in the Intune administrator console. Mezi několik dalších kroků při implementaci tohoto řešení patří nasazení aplikací Skycure for Work a nastavení zásad dodržování předpisů.The next few steps to implement this solution involve deploying the Skycure for Work apps and setting up the compliance policy.

Další krokyNext steps

Vytvoření zásad dodržování předpisů pro ochranu před mobilními hrozbami SkycureCreate Skycure Mobile Threat Defense compliance policy