Nastavení zásad Exchange ActiveSync v Microsoft IntuneExchange ActiveSync policy settings in Microsoft Intune

Platí pro: Intune v klasickém portáluApplies to: Intune in the classic portal
Hledáte dokumentaci o Intune na Azure Portalu?Looking for documentation about Intune in the Azure portal? Přejděte sem.Go here.

Pomocí zásady pro Microsoft Intune Exchange ActiveSync můžete nakonfigurovat nastavení, které vám umožní ovládat řadu funkcí v zařízení spravovaných protokolem Exchange ActiveSync.Use the Microsoft Intune Exchange ActiveSync policy to configure settings that control a range of features and functionality on devices that are managed by Exchange ActiveSync.

Nastavení heslaPassword settings

Název nastaveníSetting name PodrobnostiDetails
Vyžadovat heslo k odemknutí mobilních zařízeníRequire a password to unlock mobile devices Určuje, jestli zařízení musí být zamčená s použitím hesla.Specifies whether devices must be locked by using a password.
(Nevztahuje se na zařízení s Windows RT.)(not applicable to devices running Windows RT).
Vyžadovaný typ heslaRequired password type Určuje typ hesla, které se bude vyžadovat, například jenom číslice nebo alfanumerické znaky.Specifies the type of password that will be required, such as numeric only or alphanumeric.
Minimální délka heslaMinimum password length Určuje minimální počet znaků, které musí heslo zařízení obsahovat.Specifies the minimum number of required characters in the device password.
Povolit jednoduchá heslaAllow simple passwords Určuje, jestli můžete používat jednoduchá hesla, jako 0000 a 1234.Specifies whether you can use simple passwords, which include ‘0000’ and ‘1234’.
Počet povolených opakovaných neúspěšných přihlášení, než se zařízení vymažeNumber of repeated sign-in failures to allow before the device is wiped Určuje, kolikrát může uživatel zadat nesprávné heslo, než se zařízení vymaže.Specifies the number of times that a user can enter an incorrect password before the device is wiped.
Vypršení platnosti hesla (dny)Password expiration (days) Určuje počet dní, po jejichž uplynutí bude nutné změnit heslo zařízení.Specifies the number of days after which the device password must be changed.
Pamatovat si historii heselRemember password history Určuje, jestli má být povolené použití dříve použitých hesel.Specifies whether to not allow the use of previously used passwords.
Pamatovat si historii heselZabránit opětovnému použití předchozích heselRemember password historyPrevent reuse of previous passwords Určuje počet dříve použitých hesel, které nejde znovu použít.Specifies the number of previously used passwords that can't be used again.
Počet minut nečinnosti před vyžádáním heslaMinutes of inactivity before password is required Určuje dobu, po kterou musí být zařízení v nečinnosti, než se uzamkne jeho obrazovka.Specifies the amount of time that a device must be idle before the screen is locked.

Nastavení šifrováníEncryption settings

Název nastaveníSetting name PodrobnostiDetails
Vyžadovat šifrování u mobilního zařízení1Require encryption on mobile device1 Vyžaduje šifrování dat na zařízení, pokud je podporované.Requires the data on a device to be encrypted when supported.

Pro zařízení s Windows Phone 8 je potřeba nastavit hodnotu Ano.For Windows Phone 8 devices, you must set this to Yes.

Pokud chcete povolit šifrování na zařízeních iOS, povolte nastavení Vyžadovat heslo k odemknutí mobilních zařízení.To enable encryption on iOS devices, enable the Require a password to unlock mobile devices setting.
Vyžadovat šifrování u paměťových karetRequire encryption on storage cards Vyžaduje šifrování dat uložených v externích úložištích, jako je karta SD (u podporovaných zařízení).Requires data that is stored on external storage such as an SD card to be encrypted (on supported devices).

1 Další informace pro zařízení s Windows 8.11 Additional information for devices that run Windows 8.1

  • Pokud chcete vynutit šifrování na zařízeních s Windows 8.1, musíte na každé zařízení nainstalovat aktualizaci MDM klienta pro Windows z prosince 2014.If you want to enforce encryption on devices that run Windows 8.1, you must install the December 2014 MDM client update for Windows on each device.

  • Pokud toto nastavení povolíte pro zařízení s Windows 8.1, všichni uživatelé zařízení musí mít účet Microsoft.If you enable this setting for Windows 8.1 devices, all users of the device must have a Microsoft account.

  • Pokud chcete, aby šifrování fungovalo pro zařízení s Windows 8.1, musí splňovat hardwarové požadavky certifikace Microsoft InstantGo.If you want encryption to work for Windows 8.1 devices, the device must meet the Microsoft InstantGo hardware certification requirements.

  • Pokud vynutíte šifrování na zařízení s Windows 8.1, je obnovovací klíč přístupný jenom uživatelům s účtem Microsoft, ke kterému přistupují z účtu OneDrive.If you enforce encryption on a Windows 8.1 device, the recovery key is only accessible from the user's Microsoft account, which is accessed from the user's OneDrive account. Tento klíč se nedá obnovit jménem uživatele.You cannot recover this key on behalf of a user.

Nastavení e-mailuEmail settings

Název nastaveníSetting name PodrobnostiDetails
Povolit uživatelům stahovat přílohy e-mailuAllow users to download email attachments Určuje, jestli lze do zařízení stahovat přílohy e-mailu.Specifies whether email attachments can be downloaded to the device.
Období synchronizace e-mailuEmail synchronization period Určuje počet dnů přijatých e-mailů, které budou synchronizované v zařízení.Specifies the number of days of received email that will be synchronized to the device.
Povolit úplnou synchronizaci mobilních zařízení s omezenou podporou nastavení Exchange ActiveSync se systémem ExchangeAllow mobile devices that don’t fully support Exchange ActiveSync settings to synchronize with Exchange Určuje, jestli má mít Exchange povolený přístup k zařízením, která nepodporují jedno nebo více nastavení Exchange ActiveSync.Specifies whether to allow Exchange access on devices that don't support one or more Exchange ActiveSync settings.

Nastavení prohlížečeBrowser settings

Název nastaveníSetting name PodrobnostiDetails
Povolit webový prohlížečAllow web browser Určuje, jestli je možné použít webový prohlížeč v zařízení.Specifies whether the web browser on the device can be used.
(Není dostupné pro Windows RT nebo Windows Phone.)(Not available for Windows RT or Windows Phone).

Nastavení hardwaruHardware settings

Název nastaveníSetting name PodrobnostiDetails
Povolit fotoaparátAllow camera Určuje, jestli je možné použít fotoaparát v zařízení.Specifies whether the camera on the device can be used.
(Není dostupné pro Windows RT nebo Windows Phone.)(Not available for Windows RT or Windows Phone).

Související témataSee also

Správa nastavení a funkcí v zařízeních pomocí zásad Microsoft IntuneManage settings and features on your devices with Microsoft Intune policies