Správa hromadně koupených aplikací v Microsoft IntuneManage volume-purchased apps using Microsoft Intune

Platí pro: Intune v klasickém portáluApplies to: Intune in the classic portal
Hledáte dokumentaci o Intune na Azure Portalu?Looking for documentation about Intune in the Azure portal? Přejděte sem.Go here.

Některé App Story umožňují pro aplikace, které chcete spouštět ve vaší společnosti, nakoupit víc licencí.Some app stores give you the ability to purchase multiple licenses for an app that you want to run in your company. Můžete tak snížit administrativní režii při sledování několika kopií koupených aplikací.This helps you reduce the administrative overhead of tracking multiple purchased copies of apps.

Microsoft Intune vám pomůže spravovat aplikace, které jste koupili prostřednictvím takového programu, importováním licenčních informací z App Storu, sledováním, kolik licencí jste už použili a zabráněním v instalace víc aplikací, než na kolik máte licence.Microsoft Intune helps you manage apps that you purchased through such a program by importing the license information from the app store, tracking how many of the licenses you have used, and preventing you from installing more copies of the app than you own.

Jaké typy aplikací můžete spravovat?Which types of apps can you manage?

S Intune můžete spravovat hromadně zakoupené aplikace z App Storu iOS a Microsoft Storu pro firmy.With Intune, you can manage apps that you purchased in volume from the iOS app store, and the Microsoft Store for Business. Způsob správy licencovaných aplikací z jednotlivých obchodů najdete v tématech níže:To discover how to manage licensed apps from each store, choose one of the topics below: