Porovnání správy počítačů s Windows jako počítačů nebo jako mobilních zařízeníCompare managing Windows PCs as computers or mobile devices

Platí pro: Intune v klasickém portáluApplies to: Intune in the classic portal
Hledáte dokumentaci o Intune na Azure Portalu?Looking for documentation about Intune in the Azure portal? Přejděte sem.Go here.

Organizace mohou v Microsoft Intune spravovat počítače s Windows buď jako mobilní zařízení prostřednictvím správy mobilních zařízení (MDM), nebo jako počítače se softwarovým klientem Intune.Organizations can use Microsoft Intune to manage Windows PCs either as mobile devices with mobile device management (MDM) or as computers with the Intune software client. Microsoft zákazníkům doporučuje, aby pokud možno používali řešení pro správu MDM.Microsoft recommends that customers use the MDM management solution whenever possible. Kvůli lepšímu pochopení rozdílů mezi těmito možnostmi vám nabízíme následující tabulku, která obě možnosti správy srovnává.To help you better understand the differences between these options, however, the following chart compares the two management options.

Funkce/scénářCapability / Scenario Windows jako počítačWindows as Computer
softwarový klient IntuneIntune software client
Windows jako mobilní zařízeníWindows as Mobile Device
MDMMDM
Operační systémyOperating systems Windows 10, Windows 8+, Windows 7, Windows VistaWindows 10, Windows 8+, Windows 7, Windows Vista Windows 10+Windows 10+
Podpora portálu IntuneIntune Portal support Konzola SilverlightSilverlight console Azure PortalAzure portal
Podmíněný přístupConditional access Není k dispoziciNot available K dispoziciAvailable
Co je podmíněný přístup?What is conditional access?
Hromadná registraceBulk enrollment Není k dispoziciNot available K dispoziciAvailable
Hromadná registrace zařízení s WindowsBulk enrollment for Windows devices
Profily zařízeníDevice profiles Není k dispoziciNot available K dispoziciAvailable
Co jsou profily zařízení v Microsoft Intune?What are Microsoft Intune device profiles?
Registrace bez agentaAgentless enrollment Není k dispoziciNot available K dispoziciAvailable
Registrace zařízení s WindowsEnroll Windows devices
Správa aktualizací softwaruSoftware update management Aktualizace Windows a aplikací od MicrosoftuWindows Updates and Microsoft app updates
Udržování počítačů s Windows v aktuálním stavu díky softwarovým aktualizacímKeep Windows PCs up to date with software updates
Microsoft Store pro firmy pro aktualizace Windows 10 a aktualizace aplikací od MicrosoftuMicrosoft Store for Business for both Windows 10 and Microsoft apps updates
Konfigurace nastavení služby Windows Update pro firmyConfigure Windows Update for Business settings
Správa softwarových licencíSoftware license management K dispoziciAvailable
Správa licenčních smluv na software počítačů s WindowsManage license agreements for Windows PC software
Microsoft Store pro firmy (pouze aplikace .appx)Microsoft Store for Business (.appx apps only)
Správa aplikací koupených z Microsoft Storu pro firmyManage apps purchased from the Microsoft Store for Business
InventářInventory K dispoziciAvailable
Zobrazení inventáře hardwaru a softwaru pro počítače s WindowsView hardware and software inventory for Windows PCs
K dispoziciAvailable
Jak monitorovat informace o aplikacíchHow to monitor app information
Co je správa zařízení?What is device management
Zásady brány Windows FirewallWindows Firewall policy K dispoziciAvailable
Pomoc při ochraně počítačů s Windows pomocí zásad brány Windows FirewallHelp protect Windows PCs using Windows Firewall policies
Není k dispoziciNot available
Ochrana proti malwaruAnti-malware protection Endpoint ProtectionEndpoint Protection
Pomoc se zabezpečením počítačů s Windows pomocí služby Endpoint ProtectionHelp secure Windows PCs with Endpoint Protection
Windows DefenderWindows Defender
Nastavení programu Windows DefenderWindows Defender settings
Vzdálená pomocRemote assistance TeamViewerTeamViewer
Žádost o poskytnutí vzdálené pomoci na počítačích s WindowsRequest and provide remote assistance for Windows PCs
Není k dispoziciNot available
Nasazení aplikacíApp deployment Není k dispozici pro Microsoft Store pro firmy,Not available for Microsoft Store for Business,
jenom .exe, .appx a vícesouborové .msi.exe, .appx, and multi-file .msi only
Přidání aplikací pro počítače s Windows, na kterých běží softwarový klient IntuneAdd apps for Windows PCs that run the Intune software client
K dispozici pro aplikace z Microsoft Storu a pro podnikové aplikaceAvailable for Microsoft Store apps and line-of-business apps
Přidání aplikací pro Windows StoreHow to add Windows store apps
Přidání obchodních aplikací (LOB) pro WindowsHow to add Windows line-of-business (LOB) apps
Ochrana aplikacíApp protection Není k dispoziciNot available K dispoziciAvailable
Co jsou zásady ochrany aplikací?What are app protection policies?
Ověření stavuHealth attestation Není k dispoziciNot available K dispoziciAvailable

Výhody správy počítačů s Windows v řešení MDMAdvantages of MDM Windows PC management

Správa počítačů s Windows s využitím moderní správy mobilních zařízení přináší následující výhody:Windows PC management with modern mobile device management has the following advantages:

  • Škálovatelnost – řešení MDM je díky cloudové správě Intune škálovatelné.Scalability - MDM management scales with Intune cloud management. Softwarový klient Intune je omezený na 7000 počítačů.The Intune software client is limited to 7000 PCs.
  • Jednoduchost – používá moderní funkce správy, které jsou součástí operačního systému, bez spoléhání se na staženého softwarového klienta.Simplicity - Uses modern management capabilities included in the operating system without relying on a downloaded software client
  • Konzistence – počítače s Windows se v organizaci spravují jako všechna ostatní mobilní zařízení.Consistency - Your Windows PCs are managed like all other mobile devices in your organization