Vyřazení aplikací pomocí služby Microsoft IntuneRetire apps using Microsoft Intune

Platí pro: Intune v klasickém portáluApplies to: Intune in the classic portal
Hledáte dokumentaci o Intune na Azure Portalu?Looking for documentation about Intune in the Azure portal? Přejděte sem.Go here.

Pokud chcete vyřadit aplikaci, stačí ji odinstalovat.To retire an app, you simply uninstall it. Při nasazování a správě aplikací pomocí Intune je proces odinstalace aplikací pro mobilní zařízení i počítače s Windows stejný.When you deploy and manage apps with Intune, the process for uninstalling the app is the same for both mobile devices and Windows PCs. Aby se dal tento postup úspěšně provést, musí aplikace svou odinstalaci podporovat.The app must support the uninstallation process for this procedure to succeed.

Odinstalace aplikaceUninstall an app

  1. V konzole pro správu Microsoft Intune zvolte Aplikace>Aplikace.In the Microsoft Intune administration console, choose Apps > Apps.

  2. Vyberte aplikaci, kterou chcete odinstalovat (aplikaci, kterou jste předtím nasadili), a potom zvolte Spravovat nasazení.Select the app you want to uninstall (one that has been previously deployed), and then choose Manage Deployment.

  3. Na stránce Akce nasazení vyberte Odinstalovat ve sloupci Schválení .On the Deployment Action page, select Uninstall from the Approval column.

Aplikace se odinstaluje, až bude zařízení nebo počítač příště aplikace kontrolovat.When the device or computer next checks for apps, the app will be uninstalled.

Viz takySee also

Přidávání aplikací v Microsoft IntuneAdd apps in Microsoft Intune