Aplikace Portál společnosti pro Windows Phone 8.0 je zastaraláWindows Phone 8.0 Company Portal app deprecated

Platí pro: Intune v klasickém portáluApplies to: Intune in the classic portal
Hledáte dokumentaci o Intune na Azure Portalu?Looking for documentation about Intune in the Azure portal? Přejděte sem.Go here.

Od září 2016 se aplikace Portál společnosti nedá používat pro zařízení s Windows 8.0.As of September 2016, the Windows 8.0 Company Portal app has been deprecated. Zaregistrovaná zařízení s Windows 8.0 můžete dál spravovat, ale nemůžete registrovat nová zařízení.Enrolled Window 8.0 devices will remain in management but no new devices can be enrolled.