Aplikace Portál společnosti pro Windows Phone 8.0 je zastaraláWindows Phone 8.0 Company Portal app deprecated

Platí pro: Intune v klasické konzoleApplies to: Intune in the classic console
Hledáte dokumentaci k Intune v Azure?Looking for documentation about Intune on Azure? Přejděte sem.Go here.

Od září 2016 se aplikace Portál společnosti nedá používat pro zařízení s Windows 8.0.As of September 2016, the Windows 8.0 Company Portal app has been deprecated. Zaregistrovaná zařízení s Windows 8.0 můžete dál spravovat, ale nemůžete registrovat nová zařízení.Enrolled Window 8.0 devices will remain in management but no new devices can be enrolled.

Pokud chcete odeslat svůj názor na produkt, navštivte Intune Feedback