Řešení problémů s přístupem k prostředkům společnosti ve službě Microsoft IntuneTroubleshoot company resource access problems with Microsoft Intune

Platí pro: Intune v klasickém portáluApplies to: Intune in the classic portal
Hledáte dokumentaci o Intune na Azure Portalu?Looking for documentation about Intune in the Azure portal? Přejděte sem.Go here.

Kódy stavů a chyb z tohoto tématu použijte k vyřešení problémů, když akce Microsoft Intune vrátí kód chyby.Use the error and status codes in this topic to help you troubleshoot problems when a Microsoft Intune action returns an error code.

Pokud tyto informace váš problém nevyřeší, přečtěte si téma Jak získat podporu pro Microsoft Intune, ve kterém najdete další způsoby, jak získat nápovědu.If this information does not solve your problem, see How to get support for Microsoft Intune to find more ways to get help.

Stavové kódy pro zařízení s Windows spravovaná systémem MDMStatus codes for MDM managed Windows devices

Stavový kódStatus code Chybová zprávaError message Co dělatWhat to do
10 (APP_CI_ENFORCEMENT_IN_PROGRESS)10 (APP_CI_ENFORCEMENT_IN_PROGRESS) Probíhá instalaceInstallation in progress
20 (APP_CI_ENFORCEMENT_IN_PROGRESS_WAITING_CONTENT)20 (APP_CI_ENFORCEMENT_IN_PROGRESS_WAITING_CONTENT) Čeká se na obsahWaiting for content
30 (APP_CI_ENFORCEMENT_ERROR_RETRIEVING_CONTENT)30 (APP_CI_ENFORCEMENT_ERROR_RETRIEVING_CONTENT) Načítá se obsahRetrieving content Pravděpodobná příčina: Stav úlohy 30 označuje, že se uživateli nepodařilo stáhnout aplikaci.Probable Cause: Job status 30 indicates that a user download of an app failed.

Toto jsou pravděpodobné příčiny:Likely causes for this may be:

V průběhu stahování zařízení ztratilo připojení k internetu.The device lost Internet connectivity while the download was in progress.

Mohlo dojít k vypršení platnosti certifikátu vydaného pro zařízení v době registrace.The certificate issued to the device at the time of enrollment may have expired.

Snížení rizika:Mitigation:

Spuštěním Aplikací společnosti z ovládacích panelů na zařízení potvrďte, že platnost certifikátu zařízení nevypršela. Pokud platnost vypršela, bude nutné zařízení znovu zaregistrovat.Launch the Company Apps app from Control Panel on the device to confirm that the device certificate hasn’t expired; if it has then you will need to re-enroll the device.

Potvrďte, že zařízení je připojené k internetu , a zkuste znovu požádat o aplikaci.Confirm that the device is connected to the Internet and try to request the app again.
40 (APP_CI_ENFORCEMENT_IN_PROGRESS_CONTENT_DOWNLOADED)40 (APP_CI_ENFORCEMENT_IN_PROGRESS_CONTENT_DOWNLOADED) Stahování obsahu se dokončiloContent download complete
50 (APP_CI_ENFORCEMENT_IN_PROGRESS_INSTALLING)50 (APP_CI_ENFORCEMENT_IN_PROGRESS_INSTALLING) Probíhá instalaceInstallation in progress
60 (APP_CI_ENFORCEMENT_ERROR_INSTALLING)60 (APP_CI_ENFORCEMENT_ERROR_INSTALLING) Při instalaci došlo k chyběInstallation Error occurred Aplikaci se po stažení nepodařilo nainstalovat.The app installation failed after download.

Certifikát pro podpis kódu, kterým je aplikace podepsaná, se v zařízení nenachází.The code signing certificate with which app was signed is not present on the device.

Závislost architektury, na které je aplikace závislá, není na zařízení nainstalovaná.A framework dependency on which the application depends is not found installed on the device.


V případě, že je chyba instalace způsobená chybějící závislostí architektury, bude muset správce aplikaci znovu publikovat v balíčku společně s aplikací.In case the installation failure is due to a missing framework dependency, the admin will have to re-publish the application again packaging the framework along with the application package.

Stažený balíček aplikace není platným balíčkem, je poškozený, nebo není kompatibilní s verzí operačního systému zařízení.The application package downloaded isn’t a valid package, may have been corrupted, or may not be compatible with the OS version on the device.
70 (APP_CI_ENFORCEMENT_SUCCEEDED)70 (APP_CI_ENFORCEMENT_SUCCEEDED) Instalace byla úspěšnáInstallation Success
80 (APP_CI_ENFORCEMENT_IN_PROGRESS)80 (APP_CI_ENFORCEMENT_IN_PROGRESS) Probíhá odinstalaceUninstall in progress
90 (APP_CI_ENFORCEMENT_ERROR)90 (APP_CI_ENFORCEMENT_ERROR) Došlo k chybě odinstalaceUninstall Error occurred
100 (APP_CI_ENFORCEMENT_SUCCEEDED)100 (APP_CI_ENFORCEMENT_SUCCEEDED) Odinstalace byla úspěšnáUninstall Success
110 (APP_CI_ENFORCEMENT_ERROR)110 (APP_CI_ENFORCEMENT_ERROR) Neshoda algoritmu hash obsahuContent hash mismatch
120 (APP_CI_ENFORCEMENT_ERROR)120 (APP_CI_ENFORCEMENT_ERROR) SLK / zkušební načítání se nepovolujeSLK / side loading not enabled
130 (APP_CI_ENFORCEMENT_ERROR)130 (APP_CI_ENFORCEMENT_ERROR) Instalace licence MSADP se nepodařilaMSADP license install failed
Bez stavu (APP_CI_ENFORCEMENT_UNKNOWN)No status (APP_CI_ENFORCEMENT_UNKNOWN) není k dispozicin/a Stav je momentálně neznámý.The status is currently unknown.

Přístup k prostředkům společnosti (běžné chyby)Company resource access (common errors)

Stavový kódStatus code Šestnáctkový kód chybyHexadecimal error code Chybová zprávaError message
-2016281101-2016281101 0x87D1FDF30x87D1FDF3 Nenašla se žádost MDM CRP.MDM CRP request not found
-2016281102-2016281102 0x87D1FDF20x87D1FDF2 Nenašla se adresa URL služby NDES.NDES URL not found
-2016281103-2016281103 0x87D1FDF10x87D1FDF1 Nenašly se informace o certifikátu MDM CRP.MDM CRP certificate info not found
-2016281104-2016281104 0x87D1FDF00x87D1FDF0 Nenašly se informace o certifikátu MDM CI.MDM CI certificate info not found
-2016281105-2016281105 0x87D1FDEF0x87D1FDEF Pravidlo se nepodařilo vyhodnotit.Failed to evaluate the Rule
-2016281106-2016281106 0x87D1FDEE0x87D1FDEE Nedá se použít kvůli ztrátě při řešení konfliktů.Not applicable because it lost in conflict resolution
-2016281107-2016281107 0x87D1FDED0x87D1FDED Nepodporovaný zdroj nastavení zjišťováníUnsupported setting discovery source
-2016281108-2016281108 0x87D1FDEC0x87D1FDEC Odkazované nastavení se nepodařilo ve službě CI najít.Referenced setting not found in CI
-2016281109-2016281109 0x87D1FDEB0x87D1FDEB Převod datového typu se nepodařil.Data type conversion failed
-2016281110-2016281110 0x87D1FDEA0x87D1FDEA Neplatný parametr pro nastavení služby CIMInvalid parameter to CIM setting
-2016281111-2016281111 0x87D1FDE90x87D1FDE9 Neplatí pro toto zařízení.Not applicable for this device
-2016281112-2016281112 0x87D1FDE80x87D1FDE8 Náprava se nepodařila.Remediation failed
-2016330905-2016330905 0x87D13B670x87D13B67 Stav aplikace je neznámý.The app state is unknown
-2016330906-2016330906 0x87D13B660x87D13B66 Aplikace je spravovaná, ale uživatel ji odebral.The app is managed, but has been removed by the user
-2016330907-2016330907 0x87D13B650x87D13B65 Zařízení uplatňuje kód.The device is redeeming the redemption code
-2016330908-2016330908 0x87D13B640x87D13B64 Aplikaci se nepovedlo nainstalovat.The app install has failed
-2016330909-2016330909 0x87D13B630x87D13B63 Uživatel odmítl nabídku na aktualizaci aplikace.The user rejected the offer to update the app
-2016330910-2016330910 0x87D13B620x87D13B62 Uživatel odmítl nabídku na instalaci aplikace.The user rejected the offer to install the app
-2016330911-2016330911 0x87D13B610x87D13B61 Uživatel nainstaloval aplikaci dřív, než se mohla provést instalace spravované aplikace.The user has installed the app before managed app installation could take place
-2016330912-2016330912 0x87D13B600x87D13B60 Instalace aplikace je naplánovaná, ale aby se dala dokončit transakce, potřebuje se kód, který by se dal uplatnit.The app is scheduled for installation, but needs a redemption code to complete the transaction
-2016341109-2016341109 0x87D1138B0x87D1138B Zařízení s platformou iOS vrátilo chybu.iOS device has returned an error
-2016341110-2016341110 0x87D1138A0x87D1138A Zařízení s platformou iOS zamítlo příkaz kvůli nesprávnému formátu.iOS device has rejected the command due to incorrect format
-2016341111-2016341111 0x87D113890x87D11389 Zařízení s platformou iOS vrátilo neočekávaný stav nečinnosti.iOS device has returned an unexpected Idle status
-2016341112-2016341112 0x87D113880x87D11388 Zařízení s platformou iOS je momentálně zaneprázdněné.iOS device is currently busy

Chyby vrácené v zařízeních s iOSErrors returned by iOS devices

Stavový kódStatus code Šestnáctkový kód chybyHexadecimal error code Chybová zprávaError message
-2016299111-2016299111 0x87D1B7990x87D1B799 Vnitřní chybaInternal error
-2016299112-2016299112 0x87D1B7980x87D1B798 Vnitřní chybaInternal error
-2016300111-2016300111 0x87D1B3B10x87D1B3B1 36001:(vnitřní chyba)36001:(internal error)
-2016300112-2016300112 0x87D1B3B00x87D1B3B0 36000:Mobilní připojení už je nakonfigurované.36000:Cellular already configured
-2016301110-2016301110 0x87D1AFCA0x87D1AFCA 35002:V jedné datové části je víc písem.35002:Multiple fonts in a single payload
-2016301111-2016301111 0x87D1AFC90x87D1AFC9 35001:Instalace písma selhala.35001:Failed font installation
-2016301112-2016301112 0x87D1AFC80x87D1AFC8 35000:Neplatná data písma35000:Invalid font data
-2016302109-2016302109 0x87D1ABE30x87D1ABE3 34003:Neplatný hlavní název protokolu Kerberos34003:Kerberos principal name invalid
-2016302110-2016302110 0x87D1ABE20x87D1ABE2 34003:Chybí hlavní název protokolu Kerberos.34002:Kerberos principal name missing
-2016302111-2016302111 0x87D1ABE10x87D1ABE1 34001:Neplatný vzor pro shodu adresy URL34001:Invalid URL match pattern
-2016302112-2016302112 0x87D1ABE00x87D1ABE0 34000:Neplatný vzor pro shodu identifikátoru aplikace server34000:Invalid app identifier match pattern
-2016304112-2016304112 0x87D1A4100x87D1A410 32000:Moc aplikací32000:Too many apps
-2016305111-2016305111 0x87D1A0290x87D1A029 31001:Nastavení nejde použít.31001:Cannot apply settings
-2016305112-2016305112 0x87D1A0280x87D1A028 31000:Přihlašovací údaje nejde použít.31000:Cannot apply credential
-2016306111-2016306111 0x87D19C410x87D19C41 30001:Vypršel časový limit.30001:Timed out
-2016306112-2016306112 0x87D19C400x87D19C40 30000:Ověření se nepovedlo.30000:Authentication failed
-2016307109-2016307109 0x87D1985B0x87D1985B 29003:Chybná data certifikátu29003:Bad certificate data
-2016307110-2016307110 0x87D1985A0x87D1985A 29002:29002:
-2016307111-2016307111 0x87D198590x87D19859 29001:29001:
-2016307112-2016307112 0x87D198580x87D19858 29000:Zařízení není pod dohledem.29000:Device not supervised
-2016308110-2016308110 0x87D194720x87D19472 28002:Nejde nastavit tapetu.28002:Cannot set wallpaper
-2016308111-2016308111 0x87D194710x87D19471 28001:Chybný obrázek tapety28001:Bad wallpaper image
-2016308112-2016308112 0x87D194700x87D19470 28000:Neznámá položka28000:Unknown item
-2016310111-2016310111 0x87D18CA10x87D18CA1 26001:Nepodporované šifrování na úrovni souborů26001:File level encryption unsupported
-2016310112-2016310112 0x87D18CA00x87D18CA0 26000:Nepodporované šifrování na úrovni bloků26000:Block level encryption unsupported
-2016311110-2016311110 0x87D188BA0x87D188BA 25002:Nejde odebrat.25002:Cannot remove
-2016311111-2016311111 0x87D188B90x87D188B9 25001:Nejde nainstalovat.25001:Cannot install
-2016311112-2016311112 0x87D188B80x87D188B8 25000:Chybný profil25000:Bad profile
-2016312109-2016312109 0x87D184D30x87D184D3 24003:Chybný finální profil24003:Bad final profile
-2016312110-2016312110 0x87D184D20x87D184D2 24002:Chybná datová část identity24002:Bad identity payload
-2016312111-2016312111 0x87D184D10x87D184D1 24001:Nejde podepsat slovník atributů.24001:Cannot sign attribute dictionary
-2016312112-2016312112 0x87D184D00x87D184D0 24000:Nejde vytvořit slovník atributů.24000:Cannot create attribute dictionary
-2016313110-2016313110 0x87D180EA0x87D180EA 23002:Neplatný certifikát serveru23002:Invalid server certificate
-2016313111-2016313111 0x87D180E90x87D180E9 23001:Chybná odpověď serveru23001:Bad server response
-2016313112-2016313112 0x87D180E80x87D180E8 23000:Chybná identita23000:Bad identity
-2016314099-2016314099 0x87D17D0D0x87D17D0D 22013:Neplatná odpověď PKIOperation22013:Invalid PKIOperation response
-2016314100-2016314100 0x87D17D0C0x87D17D0C 22012:Nejde uložit CACertificate.22012:Cannot store CACertificate
-2016314101-2016314101 0x87D17D0B0x87D17D0B 22011:Nejde vygenerovat CSR.22011:Cannot generate CSR
-2016314102-2016314102 0x87D17D0A0x87D17D0A 22010:Nejde uložit dočasnou identitu.22010:Cannot store temporary identity
-2016314103-2016314103 0x87D17D090x87D17D09 22009:Nejde vytvořit dočasnou identitu.22009:Cannot create temporary identity
-2016314104-2016314104 0x87D17D080x87D17D08 22008:Nejde vytvořit identitu.22008:Cannot create identity
-2016314105-2016314105 0x87D17D070x87D17D07 22007:Neplatný podepsaný certifikát22007:Invalid signed certificate
-2016314106-2016314106 0x87D17D060x87D17D06 22006:Nedostatečné CACaps22006:Insufficient CACaps
-2016314107-2016314107 0x87D17D050x87D17D05 22005:Chyba sítě22005:Network error
-2016314108-2016314108 0x87D17D040x87D17D04 22004:Nepodporovaná konfigurace certifikátu22004:Unsupported certificate configuration
-2016314109-2016314109 0x87D17D030x87D17D03 22003:Neplatná odpověď RAResponse22003:Invalid RAResponse
-2016314110-2016314110 0x87D17D020x87D17D02 22002:Neplatná odpověď CAResponse22002:Invalid CAResponse
-2016314111-2016314111 0x87D17D010x87D17D01 22001:Nejde vygenerovat pár klíčů.22001:Cannot generate key pair
-2016314112-2016314112 0x87D17D000x87D17D00 22000:Neplatné použití klíče22000:Invalid key usage
-2016315105-2016315105 0x87D1791F0x87D1791F 21007:Nejde ověřit účet.21007:Cannot verify account
-2016315106-2016315106 0x87D1791E0x87D1791E 21006:Nejde dešifrovat certifikát.21006:Cannot decrypt certificate
-2016315107-2016315107 0x87D1791D0x87D1791D 21005:Účet není jedinečný (e-mailový profil už na zařízení existuje)21005:Account not unique (Email Profile already exists on device)
-2016315108-2016315108 0x87D1791C0x87D1791C 21004:Nejde vytvořit účet.21004:Cannot create account
-2016315109-2016315109 0x87D1791B0x87D1791B 21003:Žádný název hostitele21003:No host name
-2016315110-2016315110 0x87D1791A0x87D1791A 21002:Nejde dodržet zásadu šifrování ze serveru.21002:Cannot comply with encryption policy from server
-2016315111-2016315111 0x87D179190x87D17919 21001:Nejde dodržet zásadu ze serveru.21001:Cannot comply with policy from server
-2016315112-2016315112 0x87D179180x87D17918 21000:Nejde získat zásadu ze serveru.21000:Cannot get policy from server
-2016316110-2016316110 0x87D175320x87D17532 20002:Účet není jedinečný.20002:Account not unique
-2016316111-2016316111 0x87D175310x87D17531 20001:Žádný název hostitele20001:No host name
-2016316112-2016316112 0x87D175300x87D17530 20000:Nejde vytvořit účet.20000:Cannot create account
-2016317110-2016317110 0x87D1714A0x87D1714A 19002:Účet není jedinečný.19002:Account not unique
-2016317111-2016317111 0x87D171490x87D17149 19001:Žádný název hostitele19001:No host name
-2016317112-2016317112 0x87D171480x87D17148 19000:Nejde vytvořit účet.19000:Cannot create account
-2016318110-2016318110 0x87D16D620x87D16D62 18002:Neplatné přihlašovací údaje18002:Invalid credentials
-2016318111-2016318111 0x87D16D610x87D16D61 18001:Nedosažitelný hostitel18001:Host unreachable
-2016318112-2016318112 0x87D16D600x87D16D60 18000:Neznámá chyba18000:Unknown error
-2016319110-2016319110 0x87D1697A0x87D1697A 17002:Účet není jedinečný.17002:Account not unique
-2016319111-2016319111 0x87D169790x87D16979 17001:Žádný název hostitele17001:No host name
-2016319112-2016319112 0x87D169780x87D16978 17000:Nejde vytvořit účet.17000:Cannot create account
-2016320110-2016320110 0x87D165920x87D16592 16002:Účet není jedinečný.16002:Account not unique
-2016320111-2016320111 0x87D165910x87D16591 16001:Žádný název hostitele16001:No host name
-2016320112-2016320112 0x87D165900x87D16590 16000:Nejde vytvořit předplatné.16000:Cannot create subscription
-2016321109-2016321109 0x87D161AB0x87D161AB 15003:Neplatný certifikát15003:Invalid certificate
-2016321110-2016321110 0x87D161AA0x87D161AA 15002:Nejde zamknout konfiguraci sítě.15002:Cannot lock network configuration
-2016321111-2016321111 0x87D161A90x87D161A9 15001:Nejde odebrat VPN.15001:Cannot remove VPN
-2016321112-2016321112 0x87D161A80x87D161A8 15000:Nejde nainstalovat VPN.15000:Cannot install VPN
-2016322110-2016322110 0x87D15DC20x87D15DC2 14002:Konfigurace cloudu už existuje.14002:Cloud configuration already exists
-2016322111-2016322111 0x87D15DC10x87D15DC1 14001:Zařízení je zamčené.14001:Device locked
-2016322112-2016322112 0x87D15DC00x87D15DC0 14000:Neplatné pole14000:Invalid field
-2016323107-2016323107 0x87D159DD0x87D159DD 13005:Nejde nastavit proxy server.13005:Cannot set up proxy
-2016323108-2016323108 0x87D159DC0x87D159DC 13004:Nejde nastavit protokol EAP.13004:Cannot set up EAP
-2016323109-2016323109 0x87D159DB0x87D159DB 13003:Nejde vytvořit konfiguraci připojení WiFi.13003:Cannot create WiFi configuration
-2016323110-2016323110 0x87D159DA0x87D159DA 13002:Heslo je povinné.13002:Password required
-2016323111-2016323111 0x87D159D90x87D159D9 13001:Uživatelské jméno je povinné.13001:Username required
-2016323112-2016323112 0x87D159D80x87D159D8 13000:Nejde nainstalovat.13000:Cannot install
-2016324070-2016324070 0x87D1561A0x87D1561A 12042:Neznámý kód národního prostředí12042:Unknown locale code
-2016324071-2016324071 0x87D156190x87D15619 12041:Neznámý kód jazyka12041:Unknown language code
-2016324072-2016324072 0x87D156180x87D15618 12040:Vyžadují se přihlašovací údaje pro přihlášení do obchodu iTunes.12040:iTunes store login required
-2016324073-2016324073 0x87D156170x87D15617 12039:(nepoužívá se)12039:(unused)
-2016324074-2016324074 0x87D156160x87D15616 12038:Aplikace není spravovaná.12038:App not managed
-2016324075-2016324075 0x87D156150x87D15615 12037:Neplatný kód pro uplatnění12037:Invalid redemption code
-2016324076-2016324076 0x87D156140x87D15614 12036:Aplikaci nejde odebrat v aktuálním stavu.12036:Cannot remove app in current state
-2016324077-2016324077 0x87D156130x87D15613 12035:Aplikaci nejde koupit.12035:App cannot be purchased
-2016324078-2016324078 0x87D156120x87D15612 12034:Adresa URL není adresa HTTPS.12034:URL is not HTTPS
-2016324079-2016324079 0x87D156110x87D15611 12033:Neplatný manifest12033:Invalid manifest
-2016324080-2016324080 0x87D156100x87D15610 12032:V manifestu je moc velký počet aplikací.12032:Too many apps in manifest
-2016324081-2016324081 0x87D1560F0x87D1560F 12031:Instalace aplikace je zakázaná.12031:App installation disabled
-2016324082-2016324082 0x87D1560E0x87D1560E 12030:Neplatná adresa URL12030:Invalid URL
-2016324083-2016324083 0x87D1560D0x87D1560D 12029:Aplikace není spravovaná.12029:App not managed
-2016324084-2016324084 0x87D1560C0x87D1560C 12028:Nečeká se na uplatnění kódu.12028:Not waiting for redemption
-2016324085-2016324085 0x87D1560B0x87D1560B 12027:Nejde o aplikaci.12027:Not an app
-2016324086-2016324086 0x87D1560A0x87D1560A 12026:Aplikace už je ve frontě.12026:App already queued
-2016324087-2016324087 0x87D156090x87D15609 12025:Aplikace už je nainstalovaná.12025:App already installed
-2016324088-2016324088 0x87D156080x87D15608 12024:Nepovedlo se ověřit manifest aplikace.12024:Could not validate app manifest
-2016324089-2016324089 0x87D156070x87D15607 12023:Nepovedlo se ověřit ID aplikace.12023:Could not validate app iD
-2016324090-2016324090 0x87D156060x87D15606 12022:Neplatné téma12022:Invalid topic
-2016324091-2016324091 0x87D156050x87D15605 12021:Neplatný typ požadavku12021:Invalid request type
-2016324092-2016324092 0x87D156040x87D15604 12020:Neautorizované serverem12020:Unauthorized by server
-2016324093-2016324093 0x87D156030x87D15603 12019:Nejde zkopírovat tajný klíč v úschově.12019:Cannot copy escrow secret
-2016324094-2016324094 0x87D156020x87D15602 12018:Nejde zkopírovat data úložiště šifrovacích klíčů v úschově.12018:Cannot copy escrow keybag data
-2016324095-2016324095 0x87D156010x87D15601 12017:Nejde vytvořit úložiště šifrovacích klíčů v úschově.12017:Cannot create escrow keybag
-2016324096-2016324096 0x87D156000x87D15600 12016:Chybí identita.12016:Missing identity
-2016324097-2016324097 0x87D155FF0x87D155FF 12015:Nejde získat token push.12015:Cannot get push token
-2016324098-2016324098 0x87D155FE0x87D155FE 12014:Profil zřizování není spravovaný.12014:Provisioning profile not managed
-2016324099-2016324099 0x87D155FD0x87D155FD 12013:Profil není spravovaný.12013:Profile not managed
-2016324100-2016324100 0x87D155FC0x87D155FC 12012:Neshoda pro nahrazení MDM12012:MDM replacement mismatch
-2016324101-2016324101 0x87D155FB0x87D155FB 12011: Neplatná konfigurace MDM12011:Invalid MDM configuration
-2016324102-2016324102 0x87D155FA0x87D155FA 12010:Vnitřní chyba kvůli nekonzistenci12010:Internal inconsistency error
-2016324103-2016324103 0x87D155F90x87D155F9 12009:Neplatný profil nahrazení12009:Invalid replacement profile
-2016324104-2016324104 0x87D155F80x87D155F8 12008: Chybně vytvořený požadavek12008:Malformed request
-2016324105-2016324105 0x87D155F70x87D155F7 12007:Neautorizované12007:Not authorized
-2016324106-2016324106 0x87D155F60x87D155F6 12006:Odmítnuté přesměrování12006:Redirect refused
-2016324107-2016324107 0x87D155F50x87D155F5 12005:Nejde najít certifikát.12005:Cannot find certificate
-2016324108-2016324108 0x87D155F40x87D155F4 12004:Neplatný certifikát push12004:Invalid push certificate
-2016324109-2016324109 0x87D155F30x87D155F3 12003:Neplatná výzva/odezva pro ověřování12003:Invalid challenge response
-2016324110-2016324110 0x87D155F20x87D155F2 12002:Nejde provést vrácení se změnami.12002:Cannot check in
-2016324111-2016324111 0x87D155F10x87D155F1 12001:Několik instancí MDM12001:Multiple MDM instances
-2016324112-2016324112 0x87D155F00x87D155F0 12000:Neplatná přístupová práva12000:Invalid access rights
-2016325111-2016325111 0x87D152090x87D15209 11001:Vlastní APN už je nainstalovaný.11001:Custom APN already installed
-2016325112-2016325112 0x87D152080x87D15208 11000:Nejde nainstalovat APN.11000:Cannot install APN
-2016326111-2016326111 0x87D14E210x87D14E21 10001:Neplatná podepisující osoba10001:Invalid signer
-2016326112-2016326112 0x87D14E200x87D14E20 10000:Nejde nainstalovat výchozí.10000:Cannot install defaults
-2016327106-2016327106 0x87D14A3E0x87D14A3E 9006:Certifikát není identita.9006:Certificate is not an identity
-2016327107-2016327107 0x87D14A3D0x87D14A3D 9005:Certifikát je chybně vytvořený.9005:Certificate is malformed
-2016327108-2016327108 0x87D14A3C0x87D14A3C 9004:Nejde uložit kořenový certifikát.9004:Cannot store root certificate
-2016327109-2016327109 0x87D14A3B0x87D14A3B 9003:Nejde uložit data WAPI.9003:Cannot store WAPI data
-2016327110-2016327110 0x87D14A3A0x87D14A3A 9002:Nejde uložit certifikát.9002:Cannot store certificate
-2016327111-2016327111 0x87D14A390x87D14A39 9001:V datové části je moc velký počet certifikátů.9001:Too many certificates in a payload
-2016327112-2016327112 0x87D14A380x87D14A38 9000:Neplatné heslo9000:Invalid password
-2016328112-2016328112 0x87D146500x87D14650 8000:Nejde nainstalovat funkci Web Clip.8000:Cannot install Web Clip
-2016329105-2016329105 0x87D1426F0x87D1426F 7007:Účet SMTP je špatně nakonfigurovaný.7007:SMTP account is misconfigured
-2016329106-2016329106 0x87D1426E0x87D1426E 7006:Účet POP je špatně nakonfigurovaný.7006:POP account is misconfigured
-2016329107-2016329107 0x87D1426D0x87D1426D 7005:Účet IMAP je špatně nakonfigurovaný.7005:IMAP account is misconfigured
-2016329108-2016329108 0x87D1426C0x87D1426C 7004:Certifikát SMIME je chybný.7004:SMIME certificate is bad
-2016329109-2016329109 0x87D1426B0x87D1426B 7003:Certifikát SMIME se nenašel.7003:SMIME certificate not found
-2016329110-2016329110 0x87D1426A0x87D1426A 7002:Během ověřování došlo k neznámé chybě.7002:Unknown error occurred during validation
-2016329111-2016329111 0x87D142690x87D14269 7001:Neplatné přihlašovací údaje7001:Invalid credentials
-2016329112-2016329112 0x87D142680x87D14268 7000:Nedosažitelný hostitel7000:Host unreachable
-2016330110-2016330110 0x87D13E820x87D13E82 6002:Nejde vytvořit dotaz.6002:Cannot create query
-2016330111-2016330111 0x87D13E810x87D13E81 6001:Prázdný řetězec6001:Empty string
-2016330112-2016330112 0x87D13E800x87D13E80 6000:Systémová chyba řetězce klíčů6000:Keychain system error
-2016331097-2016331097 0x87D13AA70x87D13AA7 5015:Nejde nastavit období odkladu.5015:Cannot set grace period
-2016331098-2016331098 0x87D13AA60x87D13AA6 5014:Nejde nastavit heslo.5014:Cannot set passcode
-2016331099-2016331099 0x87D13AA50x87D13AA5 5013:Nejde vymazat heslo.5013:Cannot clear passcode
-2016331100-2016331100 0x87D13AA40x87D13AA4 5012:(nepoužívá se)5012:(unused)
-2016331101-2016331101 5011:Nesprávné heslo5011:Wrong passcode
-2016331102-2016331102 5010:Zařízení je zamčené.5010:Device locked
-2016331103-2016331103 0x87D13AA40x87D13AA4 5009:(nepoužívá se)5009:(unused)
-2016331104-2016331104 0x87D13AA00x87D13AA0 5008:Stejné heslo se použilo v nedávné době.5008:Passcode too recent
-2016331105-2016331105 0x87D13A9F0x87D13A9F 5007:Skončila platnost hesla.5007:Passcode expired
-2016331106-2016331106 0x87D13AA30x87D13AA3 5006:V hesle musí být alfanumerické znaky.5006:Passcode requires alpha characters
-2016331107-2016331107 0x87D13A9D0x87D13A9D 5005:V hesle musí být číslo.5005:Passcode requires number
-2016331108-2016331108 0x87D13A9C0x87D13A9C 5004:V hesle jsou znaky, které jdou po sobě (vzestupně nebo sestupně).5004:Passcode has ascending descending characters
-2016331109-2016331109 0x87D13A9B0x87D13A9B 5003:V hesle jsou znaky, které se opakují.5003:Passcode has repeating characters
-2016331110-2016331110 0x87D13A9A0x87D13A9A 5002:Moc málo složitých znaků5002:Too few complex characters
-2016331111-2016331111 0x87D13A990x87D13A99 5001:Moc málo jedinečných znaků5001:Too few unique characters
-2016331112-2016331112 0x87D13A980x87D13A98 5000:Heslo je moc krátké.5000:Passcode too short
-2016332093-2016332093 0x87D136C30x87D136C3 4019:Několik datových částí App Lock4019:Multiple App Lock payloads
-2016332094-2016332094 0x87D136C20x87D136C2 4018:Několik datových částí pro APN / mobilní připojení4018:Multiple APN or Cellular payloads
-2016332095-2016332095 0x87D136C10x87D136C1 4017:Několik globálních datových částí HTTPProxy4017:Multiple global HTTPProxy payloads
-2016332096-2016332096 0x87D136C00x87D136C0 4016:(vnitřní chyba)4016:(Internal error)
-2016332097-2016332097 0x87D136BF0x87D136BF 4015:Profil nahrazení neobsahuje datovou část MDM.4015:Replacement profile does not contain an MDM payload
-2016332098-2016332098 0x87D136BE0x87D136BE 4014:Není dostupná žádná identita zařízení.4014:No device identity available
-2016332099-2016332099 0x87D136BD0x87D136BD 4013:Aktualizace selhala.4013:Update failed
-2016332100-2016332100 0x87D136BC0x87D136BC 4012:Profil nejde aktualizovat.4012:Profile is not updatable
-2016332101-2016332101 0x87D136BB0x87D136BB 4011:Finální profil není konfigurační profil.4011:Final profile is not a configuration profile
-2016332102-2016332102 0x87D136BA0x87D136BA 4010:Aktualizovaný profil nemá stejný identifikátor.4010:Updated profile does not have the same identifier
-2016332103-2016332103 0x87D136B90x87D136B9 4009:Zařízení je zamčené.4009:Device locked
-2016332104-2016332104 0x87D136B80x87D136B8 4008:Neshoda certifikátů4008:Mismatched certificates
-2016332105-2016332105 0x87D136B70x87D136B7 4007:Nerozpoznaný formát souboru4007:Unrecognized file format
-2016332106-2016332106 0x87D136B60x87D136B6 4006:Datum odebrání profilu je v minulosti.4006:Profile removal date is in the past
-2016332107-2016332107 0x87D136B50x87D136B5 4005:Heslo nevyhovuje zásadám.4005:Passcode does not comply
-2016332108-2016332108 0x87D136B40x87D136B4 4004:Uživatel zrušil instalaci.4004:User cancelled installation
-2016332109-2016332109 0x87D136B30x87D136B3 4003:Profil není ve frontě pro instalaci.4003:Profile not queued for installation
-2016332110-2016332110 0x87D136B20x87D136B2 4002:Duplicitní UUID4002:Duplicate UUID
-2016332111-2016332111 0x87D136B10x87D136B1 4001:Selhání instalace4001:Installation failure
-2016332112-2016332112 0x87D136B00x87D136B0 4000:Nejde analyzovat profil.4000:Cannot parse profile
-2016333111-2016333111 0x87D132C90x87D132C9 3001:Nekonzistení rozpoznávání porovnání hodnot (vnitřní chyba)3001:Inconsistent value comparison sense (internal error)
-2016333112-2016333112 0x87D132C80x87D132C8 3000:Nekonzistení rozpoznávání omezení (vnitřní chyba)3000:Inconsistent restriction sense (internal error)
-2016334108-2016334108 0x87D12EE40x87D12EE4 2004:Nepodporovaná hodnota pole2004:Unsupported field value
-2016334109-2016334109 0x87D12EE30x87D12EE3 2003:Chybný datový typ v poli2003:Bad data type in field
-2016334110-2016334110 0x87D12EE20x87D12EE2 2002:Chybí hodnota v povinném poli.2002:Missing required field
-2016334111-2016334111 0x87D12EE10x87D12EE1 2001:Nepodporovaná verze datové části2001:Unsupported payload version
-2016334112-2016334112 0x87D12EE00x87D12EE0 2000:Chybně vytvořená datová část 2000:Malformed Payload
-2016335102-2016335102 0x87D12B020x87D12B02 1010:Nepodporovaná hodnota pole1010:Unsupported field value
-2016335103-2016335103 0x87D12B010x87D12B01 1009:Selhání instalace profilu1009:Profile installation failure
-2016335104-2016335104 0x87D12B000x87D12B00 1008:Nejedinečné identifikátory datové části1008:Non-unique payload identifiers
-2016335105-2016335105 0x87D12AFF0x87D12AFF 1007:Nejedinečné identifikátory UUID1007:Non-unique UUIDs
-2016335106-2016335106 0x87D12AFE0x87D12AFE 1006:Nejde dešifrovat.1006:Cannot decrypt
-2016335107-2016335107 0x87D12AFD0x87D12AFD 1005:Prázdný profil1005:Empty profile
-2016335108-2016335108 0x87D12AFC0x87D12AFC 1004:Chybný podpis1004:Bad signature
-2016335109-2016335109 0x87D12AFB0x87D12AFB 1003:Chybný datový typ v poli1003:Bad data type in field
-2016335110-2016335110 0x87D12AFA0x87D12AFA 1002:Chybí hodnota v povinném poli.1002:Missing required field
-2016335111-2016335111 0x87D12AF90x87D12AF9 1001:Nepodporovaná verze profilu1001:Unsupported profile version
-2016335112-2016335112 0x87D12AF80x87D12AF8 1000:Chybně vytvořený profil1000:Malformed profile

Kódy odpovědí OMAOMA response codes

Stavový kódStatus code Šestnáctkový kód chybyHexadecimal error code Chybová zprávaError message
-2016344008-2016344008 0x87D108380x87D10838 (1404): Přístup k certifikátu zamítnut(1404): Certificate access denied
-2016344009-2016344009 0x87D108370x87D10837 (1403): Certifikát nebyl nalezen(1403): Certificate not found
-2016344010-2016344010 0x87D108360x87D10836 DCMO(1402): Operace se nezdařilaDCMO(1402): The Operation failed
-2016344011-2016344011 0x87D108350x87D10835 DCMO(1401): Uživatel reagoval na výzvu nepřijetím operaceDCMO(1401): User chose not to accept the operation when prompted
-2016344012-2016344012 0x87D108340x87D10834 DCMO(1400): Chyba klientaDCMO(1400): Client error
-2016344108-2016344108 0x87D107D40x87D107D4 DCMO(1204): Funkce zařízení je vypnutá. Uživatel ji může znovu zapnout.DCMO(1204): Device Capability is disabled and User is allowed to re-enable it
-2016344109-2016344109 0x87D107D30x87D107D3 DCMO(1203): Funkce zařízení je vypnutá. Uživatel ji nemůže znovu zapnout.DCMO(1203): Device Capability is disabled and User is not allowed to re-enable it
-2016344110-2016344110 0x87D107D20x87D107D2 DCMO(1202): Zapnutí proběhlo úspěšně, ale funkce zařízení je momentálně odpojená.DCMO(1202): Enable operation is performed successfully but the Device Capability is currently detached
-2016344111-2016344111 0xF3FB4D950xF3FB4D95 DCMO(1201): Zapnutí proběhlo úspěšně. Funkce zařízení je v současnosti připojená.DCMO(1201): Enable operation is performed successfully and the Device Capability is currently attached
-2016344112-2016344112 0x87D107D00x87D107D0 DCMO(1200): Operace probíhá úspěšněDCMO(1200): Operation is performed successfully
-2016345595-2016345595 0x87D102050x87D10205 Syncml(517): Odpověď na atomický příkaz byla tak velká, že se nevešla do jedné zprávy.Syncml(517): The response to an atomic command was too large to fit in a single message.
-2016345596-2016345596 0x87D102040x87D10204 Syncml(516): Příkaz byl uvnitř elementu Atomic, a ten selhal.Syncml(516): Command was inside Atomic element and Atomic failed. Příkaz se nepovedlo úspěšně vrátit zpátky.This command was not rolled back successfully.
-2016345598-2016345598 0x87D102020x87D10202 Syncml(514): Příkaz SyncML se nedokončil úspěšně, protože operace byla zrušená ještě před jeho provedením.Syncml(514): The SyncML command was not completed successfully, since the operation was already cancelled before processing the command.
-2016345599-2016345599 0x87D102010x87D10201 Syncml(513): Příjemce nepodporuje nebo odmítá podporovat určenou verzi synchronizačního protokolu SyncML použitou ve zprávě SyncML žádosti.Syncml(513): The recipient does not support or refuses to support the specified version of the SyncML Synchronization Protocol used in the request SyncML Message.
-2016345600-2016345600 0x87D102000x87D10200 Syncml(512): Při synchronizační relaci došlo k chybě aplikace.Syncml(512): An application error occurred during the synchronization session.
-2016345601-2016345601 0x87D101FF0x87D101FF Syncml(511): Při zpracování požadavku došlo na serveru k vážné chybě.Syncml(511): A severe error occurred in the server while processing the request.
-2016345602-2016345602 0x87D101FE0x87D101FE Syncml(510): Při zpracování žádosti došlo k chybě.Syncml(510): An error occurred while processing the request. Chyba se týká výpadku úložiště dat příjemce.The error is related to a failure in the recipient data store.
-2016345603-2016345603 0x87D101FD0x87D101FD Syncml(509): Vyhrazené pro budoucí použití.Syncml(509): Reserved for future use.
-2016345604-2016345604 0x87D101FC0x87D101FC Syncml (508): Došlo k chybě, která vyžaduje obnovení aktuálního stavu synchronizace klienta se serverem.Syncml(508): An error occurred that necessitates a refresh of the current synchronization state of the client with the server.
-2016345605-2016345605 0x87D101FB0x87D101FB Syncml(507): Chyba způsobila selhání všech příkazů protokolu SyncML v typu elementu Atomic.Syncml(507): The error caused all SyncML commands within an Atomic element type to fail.
-2016345606-2016345606 0x87D101FA0x87D101FA Syncml(506): Při zpracování žádosti došlo k chybě aplikace.Syncml(506): An application error occurred while processing the request.
-2016345607-2016345607 0x87D101F90x87D101F9 Syncml(505): Příjemce nepodporuje nebo odmítá podporovat určenou verzi souboru DTD protokolu SyncML použitou ve zprávě SyncML žádosti.Syncml(505): The recipient does not support or refuses to support the specified version of SyncML DTD used in the request SyncML Message.
-2016345608-2016345608 =0x87D101F8=0x87D101F8 Syncml(504): Příjemce, který funguje jako brána nebo proxy, nedostal včas odpověď od nadřazeného příjemce určeného identifikátorem URI (např. HTTP, FTP, LDAP) nebo od jiného pomocného příjemce (třeba DNS). Odpověď potřeboval pro přístup, když se pokoušel dokončit žádost.Syncml(504): The recipient, while acting as a gateway or proxy, did not receive a timely response from the upstream recipient specified by the URI (e.g. HTTP, FTP, LDAP) or some other auxiliary recipient (e.g. DNS) it needed to access in attempting to complete the request.
-2016345609-2016345609 0x87D101F70x87D101F7 Syncml(503): Příjemce v současnosti nemůže žádost zpracovat. Příčinou je dočasné přetížení nebo údržba na straně příjemce.Syncml(503): The recipient is currently unable to handle the request due to a temporary overloading or maintenance of the recipient.
-2016345610-2016345610 0x87D101F60x87D101F6 Syncml(502): Příjemce, který funguje jako brána nebo proxy, nedostal platnou odpověď od nadřazeného příjemce, na kterého se obrátil při pokusu o splnění žádosti.Syncml(502): The recipient, while acting as a gateway or proxy, received an invalid response from the upstream recipient it accessed in attempting to fulfill the request.
-2016345611-2016345611 0x87D101F50x87D101F5 Syncml(501): Příjemce nepodporuje příkaz potřebný ke splnění žádosti.Syncml(501): The recipient does not support the command required to fulfill the request.
-2016345612-2016345612 0x87D101F40x87D101F4 Syncml(500): U příjemce vznikl nečekaně stav, který brání splnění žádosti.Syncml(500): The recipient encountered an unexpected condition which prevented it from fulfilling the request
-2016345684-2016345684 0x87D101AC0x87D101AC Syncml(428): Přesun se nepodařil.Syncml(428): Move failed
-2016345685-2016345685 0x87D101AB0x87D101AB Syncml(427): Nadřazený objekt nejde odstranit, protože obsahuje podřízené položky.Syncml(427): Parent cannot be deleted since it contains children.
-2016345686-2016345686 0x87D101AA0x87D101AA Syncml(426): Dílčí položka není přijatá.Syncml(426): Partial item not accepted.
-2016345687-2016345687 0x87D101A90x87D101A9 Syncml(425): Požadovaný příkaz nejde provést, protože odesílatel nemá u příjemce odpovídající oprávnění pro řízení přístupu (ACL).Syncml(425): The requested command failed because the sender does not have adequate access control permissions (ACL) on the recipient.
-2016345688-2016345688 0x87D101A80x87D101A8 Syncml(424): Objekt v bloku byl přijatý, ale velikost přijatého objektu neodpovídá velikosti deklarované v prvním bloku.Syncml(424): The chunked object was received, but the size of the received object did not match the size declared within the first chunk.
-2016345689-2016345689 0x87D101A70x87D101A7 Syncml(423): Požadovaný příkaz nejde provést, protože „logicky odstraněná“ položka už byla předtím na serveru trvale odstraněná.Syncml(423): The requested command failed because the "Soft Deleted" item was previously "Hard Deleted" on the server.
-2016345690-2016345690 0x87D101A60x87D101A6 Syncml(422): Požadovaný příkaz nejde na serveru provést kvůli nesprávně vytvořenému skriptování CGI v LocURI.Syncml(422): The requested command failed on the server because the CGI scripting in the LocURI was incorrectly formed.
-2016345691-2016345691 0x87D101A50x87D101A5 Syncml(421): Požadovaný příkaz nejde na serveru provést, protože byla zadaná neznámá gramatika vyhledávání.Syncml(421): The requested command failed on the server because the specified search grammar was not known.
-2016345692-2016345692 0x87D101A40x87D101A4 Syncml(420): Pro zbývající synchronizovaná data příjemce nemá další úložný prostor.Syncml(420): The recipient has no more storage space for the remaining synchronization data.
-2016345693-2016345693 0x87D101A30x87D101A3 Syncml(419): Žádost klienta způsobila konflikt, který se vyřešil předností pro serverový příkaz.Syncml(419): The client request created a conflict which was resolved by the server command winning.
-2016345694-2016345694 0x87D101A20x87D101A2 Syncml(418): Požadovaný příkaz Put nebo Add nejde provést, protože cíl už existuje.Syncml(418): The requested Put or Add command failed because the target already exists.
-2016345695-2016345695 0x87D101A10x87D101A1 Syncml(417): Žádost v této chvíli nejde provést, ale původce ji může zopakovat později.Syncml(417): The request failed at this time and the originator should retry the request later.
-2016345696-2016345696 0x87D101A00x87D101A0 Syncml(416): Žádost nejde provést, protože je v ní uvedená nadměrná velikost v bajtech.Syncml(416): The request failed because the specified byte size in the request was too big.
-2016345697-2016345697 0x87D1019F0x87D1019F Syncml(415): Nepodporovaný typ nebo formát médiaSyncml(415): Unsupported media type or format.
-2016345698-2016345698 0x87D1019E0x87D1019E Syncml(414): Požadovaný příkaz nejde provést, protože cílový identifikátor URI je moc dlouhý na to, aby ho příjemce mohl nebo chtěl zpracovat.Syncml(414): The requested command failed because the target URI is too long for what the recipient is able or willing to process.
-2016345699-2016345699 0x87D1019D0x87D1019D Syncml(413): Příjemce odmítá provést požadovaný příkaz, protože požadovaná položka je větší, než příjemce může nebo chce zpracovat.Syncml(413): The recipient is refusing to perform the requested command because the requested item is larger than the recipient is able or willing to process.
-2016345700-2016345700 0x87D1019C0x87D1019C Syncml(412): Požadovaný příkaz se na straně příjemce nepodařilo provést, protože je neúplný nebo nesprávně vytvořený.Syncml(412): The requested command failed on the recipient because it was incomplete or incorrectly formed.
-2016345701-2016345701 0x87D1019B0x87D1019B Syncml(411): Požadovaný příkaz musí doprovázet velikost v bajtech nebo informace o délce v typu elementu Meta.Syncml(411): The requested command must be accompanied by byte size or length information in the Meta element type.
-2016345702-2016345702 0x87D1019A0x87D1019A Syncml(410): Požadovaný cíl už není u příjemce a není známý ani předávací identifikátor URI.Syncml(410): The requested target is no longer on the recipient and no forwarding URI is known.
-2016345703-2016345703 0x87D101990x87D10199 Syncml(409): Žádost nebyla úspěšná, protože došlo ke konfliktu aktualizací mezi klientskou a serverovou verzí dat.Syncml(409): The requested failed because of an update conflict between the client and server versions of the data.
-2016345704-2016345704 0x87D101980x87D10198 Syncml(408): Očekávaná zpráva nebyla v požadované době přijatá.Syncml(408): An expected message was not received within the required period of time.
-2016345705-2016345705 0x87D101970x87D10197 Syncml(407): Požadovaný příkaz nejde provést, protože původce nezajistil správné ověření.Syncml(407): The requested command failed because the originator must provide proper authentication.
-2016345706-2016345706 0x87D101960x87D10196 Syncml(406): Požadovaný příkaz nejde provést, protože volitelná funkce v žádosti nebyla podporovaná.Syncml(406): The requested command failed because an optional feature in the request was not supported.
-2016345707-2016345707 0x87D101950x87D10195 Syncml(405): Požadovaný příkaz není v cíli dovolený.Syncml(405): The requested command is not allowed on the target.
-2016345708-2016345708 0x87D101940x87D10194 Syncml(404): Požadovaný cíl se nepovedlo najít.Syncml(404): The requested target was not found.
-2016345709-2016345709 0x87D101930x87D10193 Syncml(403): Požadovaný příkaz nejde provést, i když mu příjemce rozumí.Syncml(403): The requested command failed, but the recipient understood the requested command.
-2016345710-2016345710 0x87D101920x87D10192 Syncml(402): Požadovaný příkaz nejde provést, protože je potřeba řádná platba.Syncml(402): The requested command failed because proper payment is needed.
-2016345711-2016345711 0x87D101910x87D10191 Syncml(401): Požadovaný příkaz nejde provést, protože žadatel nezajistil správné ověření.Syncml(401): The requested command failed because the requestor must provide proper authentication.
-2016345712-2016345712 0x87D101900x87D10190 Syncml(400): Požadovaný příkaz nejde provést kvůli chybné syntaxi příkazu.Syncml(400): The requested command could not be performed because of malformed syntax in the command.
-2016345807-2016345807 0x87D101310x87D10131 Syncml(305): Přístup k požadovanému cíli je možný přes zadaný identifikátor URI proxy serveru.Syncml(305): The requested target must be accessed through the specified proxy URI.
-2016345808-2016345808 0x87D101300x87D10130 Syncml(304): Požadovaný příkaz SyncML se v cíli neprovedl.Syncml(304):The requested SyncML command was not executed on the target.
-2016345809-2016345809 0x87D1012F0x87D1012F Syncml(303): Požadovaný cíl byl nalezený na jiném identifikátoru URI.Syncml(303): The requested target can be found at another URI.
-2016345810-2016345810 0x87D1012E0x87D1012E Syncml(302): Požadovaný cíl se dočasně přesunul na jiný identifikátor URI.Syncml(302): The requested target has temporarily moved to a different URI.
-2016345811-2016345811 0x87D1012D0x87D1012D Syncml(301): Požadovaný cíl má nový identifikátor URI.Syncml(301): The requested target has a new URI.
-2016345812-2016345812 0x87D1012C0x87D1012C Syncml(300): Požadovaný cíl je jedním z několika alternativních požadovaných cílů.Syncml(300): The requested target is one of a number of multiple alternatives requested target.
-2016345896-2016345896 0x87D100D80x87D100D8 Syncml(216):Příkaz byl uvnitř elementu Atomic, a ten selhal.Syncml(216): A command was inside Atomic element and Atomic failed. Příkaz je úspěšně vrácený zpět.This command was rolled back successfully.
-2016345897-2016345897 0x87D100D70x87D100D7 Syncml(215): Příkaz se neprovedl kvůli zásahu uživatele, který nepotvrdil volbu.Syncml(215): A command was not executed, as a result of user interaction and user chose not to accept the choice.
-2016345898-2016345898 0x87D100D60x87D100D6 Syncml(214): Operace je zrušená.Syncml(214): Operation cancelled. Příkaz SyncML se úspěšně dokončil, ale v této relaci se další příkazy nezpracují.The SyncML command completed successfully, but no more commands will be processed within the session.
-2016345899-2016345899 0x87D100D50x87D100D5 Syncml(213): Položka v bloku je přijatá a uložená do vyrovnávací paměti.Syncml(213): Chunked item accepted and buffered
-2016345900-2016345900 0x87D100D40x87D100D4 Syncml(212): Ověření je přijaté.Syncml(212): Authentication accepted. Zbytek synchronizační relace nevyžaduje další ověřování.No further authentication is needed for the remainder of the synchronization session. Kód odpovědi jde použít jenom v odpovědi na žádost, ve které byly přihlašovací údaje poskytnuté.This response code can only be used in response to a request in which the credentials were provided.
-2016345901-2016345901 0x87D100D30x87D100D3 Syncml(211): Položka není odstraněná.Syncml(211): Item not deleted. Požadovaná položka se nenašla.The requested item was not found. Možná se odstranila dřív.It could have been previously deleted.
-2016345902-2016345902 0x87D100D20x87D100D2 Syncml(210): Odstranění bez archivace.Syncml(210): Delete without archive. Z odpovědi vyplývá, že požadovaná data se úspěšně odstranila, ale nearchivovala se předtím, protože implementace tuto VOLITELNOU funkci nepodporuje.The response indicates that the requested data was successfully deleted, but that it was not archived prior to deletion because this OPTIONAL feature was not supported by the implementation.
-2016345903-2016345903 0x87D100D10x87D100D1 Konflikt se vyřešil vytvořením duplicitních dat.Conflict resolved with duplicate. Z odpovědi vyplývá, že žádost způsobila aktualizační konflikt, který se vyřešil vytvořením duplicitních klientských dat v serverové databázi.The response indicates that the request created an update conflict; which was resolved with a duplication of the client's data being created in the server database. Odpověď obsahuje cílový identifikátor URI duplicitních dat v položce stavu.The response includes both the target URI of the duplicate in the Item of the Status. V případě obousměrné synchronizace je navíc vrácený příkaz Add s definicí duplicitních dat.In addition, in the case of a two-way synchronization, an Add command is returned with the duplicate data definition.
-2016345904-2016345904 0x87D100D00x87D100D0 Konflikt se vyřešil tím, že „vyhrál“ příkaz klienta.Conflict resolved with client's command "winning". Z odpovědi vyplývá, že při aktualizaci došlo ke konfliktu, který se vyřešil vítězstvím příkazu klienta.The response indicates that there was an update conflict; which was resolved by the client command winning.
-2016345905-2016345905 0x87D100CF0x87D100CF Konflikt se vyřešil sloučením.Conflict resolved with merge. Z odpovědi vyplývá, že žádost vytvořila konflikt, který se vyřešil sloučením klientských a serverových instancí dat.The response indicates that the request created a conflict; which was resolved with a merge of the client and server instances of the data. Odpověď obsahuje v položce stavu zdrojové i cílové adresy URL.The response includes both the Target and Source URLs in the Item of the Status. Se sloučenými daty je dál vrácený příkaz Replace.In addition, a Replace command is returned with the merged data.
-2016345906-2016345906 0x87D100CE0x87D100CE Z odpovědi vyplývá, že je dokončená jenom část příkazu.The response indicates that only part of the command was completed. Jestli může být zbytek příkazu dokončený později, tak při dokončení by se MĚL vytvořit další odpovídající stavový kód žádosti o dokončení.If the remainder of the command can be completed later, then when completed another appropriate completion request status code SHOULD be created.
-2016345907-2016345907 0x87D100CD0x87D100CD Zdroj by MĚL aktualizovat obsah.The source SHOULD update their content. Odesílatel požadavku dostane informaci o tom, ŽE BY MĚL synchronizovat obsah, aby získal aktuální verzi.The originator of the request is being told that their content SHOULD be synchronized to get an up-to-date version.
-2016345908-2016345908 0x87D100CC0x87D100CC Žádost se úspěšně dokončila, ale nevrátila se žádná data.The request was successfully completed but no data is being returned. Když v cíli není obsah, vrátí se v reakci na příkaz Get kód odpovědi.The response code is also returned in response to a Get when the target has no content.
-2016345909-2016345909 0x87D100CB0x87D100CB Nespolehlivá odpověď.Non-authoritative response. Na žádost odpověděla jiná entita, než jaké byla určená.The request is being responded to by an entity other than the one targeted. Odpověď se vrátí jenom tehdy, když důvěryhodný cíl vrátí na žádost kód odpovědi 200.The response is only to be returned when the request would have been resulted in a 200 response code from the authoritative target.
-2016345910-2016345910 0x87D100CA0x87D100CA Přijaté ke zpracování.Accepted for processing. Žádost o vzdálené spuštění aplikace nebo o upozornění uživatele nebo aplikace se úspěšně provedla.The request to either run a remote execution of an application or to alert a user or application was successfully performed.
-2016345911-2016345911 0x87D100C90x87D100C9 Požadovaná položka se přidala.The requested item was added.
-2016345912-2016345912 0x87D100C80x87D100C8 Příkaz SyncML se úspěšně dokončil.The SyncML command completed successfully.
-2016346011-2016346011 0x87D100650x87D10065 Zadaný příkaz SyncML se provádí, ale zatím není dokončený.The specified SyncML command is being carried out, but has not yet completed.

Další krokyNext steps

Pokud vám tyto informace o řešení potíží nepomohly, obraťte se na podporu společnosti Microsoft podle pokynů v tématu Jak získat podporu pro Microsoft Intune.If this troubleshooting information didn't help you, contact Microsoft Support as described in How to get support for Microsoft Intune.