Seznámení se zařízeními s inventářem v Microsoft IntuneUnderstand your devices with inventory in Microsoft Intune

Platí pro: Intune v klasickém portáluApplies to: Intune in the classic portal
Hledáte dokumentaci o Intune na Azure Portalu?Looking for documentation about Intune in the Azure portal? Přejděte sem.Go here.

Microsoft Intune umožňuje zobrazit inventář zaregistrovaných zařízení a počítačů s Windows, na kterých je spuštěn klientský software Intune.Microsoft Intune lets you view the inventory of enrolled devices and Windows PCs that run the Intune client software. Intune obvykle shromažďuje inventář ze spravovaných zařízení každých 7 dní.Intune typically collects inventory from managed devices every 7 days. Z tohoto důvodu může dojít ke zpoždění, než sestavy ukážou výsledky nedávných změn, ke kterým na zařízeních došlo, například ke změně názvu zařízení nebo změně volného úložného prostoru.Because of this, there might be a delay before reports show the results of any recent changes to devices, for example, a change to the device name, or free storage space.

Co se shromažďuje ze zaregistrovaných zařízení?What's collected from enrolled devices?

Pokud chcete zobrazit inventář, který shromažďují mobilní zařízení, spusťte Sestavy inventáře mobilních zařízení.To view the inventory that's collected by mobile devices, run the Mobile Device Inventory Reports. Intune shromažďuje ze zaregistrovaných zařízení následující inventář:Intune collects the following inventory from enrolled devices:

VlastnostProperty Shromážděno zCollected by
NázevName Všechna zařízeníAll devices
Operační systémOperating System Všechna zařízeníAll devices
VýrobceManufacturer Všechna zařízeníAll devices
ModelModel Všechna zařízeníAll devices
Kanál pro správuManagement Channel Všechna zařízeníAll devices
Zaregistrováno v AADAAD Registered Všechna zařízení kromě Mac OS XAll devices except Mac OS X
Kompatibilní:Compliant Všechna zařízeníAll devices
EAS aktivovanéEAS Activated Všechna zařízení kromě Mac OS XAll devices except Mac OS X
ID aktivace EASEAS Activation ID Všechna zařízení kromě Mac OS XAll devices except Mac OS X
Čas aktivace EASEAS Activation Time Všechna zařízení kromě Mac OS XAll devices except Mac OS X
Stav správyManagement State Všechna zařízeníAll devices
E-mailová adresaEmail Address Všechna zařízeníAll devices
ID protokolu Exchange ActiveSyncExchange ActiveSync ID Všechna zařízeníAll devices
Zařízení s jailbreakem nebo rootemJailbroken or Rooted Pouze zařízení s iOSem a AndroidemiOS and Android devices only
Jedinečné ID zařízeníUnique Device ID Všechna zařízení kromě Exchange ActiveSyncAll devices except Exchange ActiveSync
Sériové čísloSerial number Zařízení s iOSem, Mac OS X, Androidem, Windows 8.1 a Windows 10 pro počítačeiOS, Mac OS X, Android, Windows 8.1, and Windows 10 desktop devices
Celkový úložný prostorTotal Storage Space Zařízení s iOSem, Mac OS X, Androidem, Windows 8.1 a Windows 10 pro počítače a mobilyiOS, Mac OS X, Windows 8.1, and Windows 10 desktop and Mobile devices
Volný úložný prostorFree Storage Space Zařízení s iOSem, Mac OS X, Windows 8.1 a Windows 10 pro počítačeiOS, Mac OS X, Windows 8.1, and Windows 10 desktop devices
Telefonní čísloPhone Number
Telefony zařazené do kategorie Podnikové jsou identifikovány úplným telefonním číslem (například když spustíte sestavu inventáře mobilních zařízení).Phones that are categorized as corporate are identified with their full phone number (for example, when you run a mobile device inventory report). Telefonní čísla vlastních zařízení zaměstnanců (BYOD) jsou maskována pomocí znaků *, zobrazují se pouze poslední 4 číslice.BYOD phone numbers are masked with *, and only the last four digits are displayed.
Zařízení s iOS, Androidem a Windows PhoneiOS, Android, and Windows Phone devices
IMEIIMEI Zařízení s Exchange ActiveSync, iOS, Androidem a Windows PhoneExchange ActiveSync, iOS, Android, and Windows Phone devices
MEIDMEID
Identifikátor mobilního zařízeníMobile Equipment Identifier
Pouze zařízení s iOSiOS devices only
Wi-Fi MACWi-Fi MAC Všechna zařízení kromě Exchange ActiveSyncAll devices except Exchange ActiveSync
Poskytovatel předplatnéhoSubscriber Carrier Pouze zařízení s iOSem a AndroidemiOS and Android devices only
Mobilní technologieCellular Technology Pouze zařízení s iOSem a AndroidemiOS and Android devices only
Pod dohledemSupervised Pouze zařízení s iOSiOS devices only
Stav zámku aktivaceActivation Lock State Pouze zařízení s iOSiOS devices only
Datum zápisuEnrolled Date Všechna zařízeníAll devices
Poslední aktualizaceLast Updated Všechna zařízeníAll devices
Ethernetová adresa MACEthernet MAC Pouze zařízení s Mac OS XMac OS X devices only
Zámek aktivace povolenýActivation Lock Enabled Pouze zařízení s iOSiOS devices only
Šifrování povolenéEncryption Enabled Všechna zařízeníAll devices

Note

V závislosti na operátorovi, kterého se zařízením používáte, se některé z předchozích údajů nemusí shromažďovat.Some of the above items might not be collected depending on the carrier you use with the device.

Co je shromažďováno z počítačů s Windows?What's collected from Windows PCs?

Important

Tato část se týká pouze počítačů s Windows, na kterých je spuštěn klientský software Windows PC Intune.This section applies only to Windows PCs that run the Intune Windows PC client software.

Chcete-li zobrazit inventář shromážděný z počítačů s Windows, spusťte Sestavy inventáře počítačů.To view the inventory that's collected by Windows PCs, run the Computer Inventory Reports. Intune shromažďuje z počítačů s Windows následující inventář:Intune collects the following inventory from Windows PCs:

 • NázevName

 • Typ skříněChassis Type

 • VýrobceManufacturer

 • ModelModel

 • Operační systémOperating System

 • Verze čipu TPMTPM Version

 • Celkové místo na diskuTotal Disk Space

 • Využité místo na diskuUsed Disk Space

 • Volné místo na diskuFree Disk Space

 • Název disku operačního systémuOS Disk Name

 • Místo na disku operačního systémuOS Disk Space

 • Volné místo na disku operačního systémuOS Disk Free Space

 • Fyzická paměťPhysical Memory

 • Název procesoruProcessor Name

 • Architektura procesoruProcessor Architecture

 • Rychlost procesoruCPU Speed

 • IP adresaIP Address

 • Sériové čísloSerial number

 • Naposledy přihlášený uživatelLast User to Log On

 • Přiřazený uživatelAssigned User

 • Poslední aktualizaceLast Updated