Zjednodušení správy počítačů s Windows pomocí zásadUse policies to simplify Windows PC management

Platí pro: Intune v klasickém portáluApplies to: Intune in the classic portal
Hledáte dokumentaci o Intune na Azure Portalu?Looking for documentation about Intune in the Azure portal? Přejděte sem.Go here.

Při správě počítačů s Windows pomocí klienta softwaru Intune můžete použít jenom ty zásady, které jsou v konzole správce Intune uvedené v zásadách Správa počítače.To manage Windows desktops as PCs, by running the Intune software client on them, you can use only the policies that are under Computer Management policies in the Intune admin console. Všechny ostatní zásady uvedené v konzole správce jsou určené jenom pro mobilní zařízení.All of the other policies listed in the admin console are for mobile devices only. Pomocí zásad Správa počítače můžete konfigurovat nastavení centra Microsoft Intune Center, řídit aktualizace počítačů a konfigurovat na počítačích bránu Windows Firewall.Using the Computer Management policies, you can configure the settings in the Microsoft Intune Center, control updates to PCs, and configure Windows Firewall for PCs.

Šablony zásad pro počítače s Windows

Správa centra Microsoft Intune CenterManage the Microsoft Intune Center

Klientský software Intune se uživatelům zobrazí jako Microsoft Intune Center.Users see the Intune software client as the Microsoft Intune Center. Microsoft Intune Center uživatelům umožňuje:The Microsoft Intune Center lets users:

  • Získávat aplikace z portálu společnostiGet applications from the company portal.

  • Kontrolovat aktualizaceCheck for updates.

  • Spravovat Microsoft Intune Endpoint ProtectionManage Microsoft Intune Endpoint Protection.

  • Žádat o vzdálenou pomocRequest remote assistance.

Microsoft Intune Center se nainstaluje na všech spravovaných počítačích.The Microsoft Intune Center is installed on all managed computers. V zásadách Intune můžete nakonfigurovat následující nastavení, která se uživatelům zobrazí v centru Microsoft Intune Center:You can configure the following settings in an Intune policy, and these are displayed to users in the Microsoft Intune Center:

Nastavení zásadPolicy setting PodrobnostiDetails
NázevName Jméno správce, který spravuje příslušný počítačThe name of the administrator who manages the computer.
Maximální délka: 40 znakůMaximum length: 40 characters
Telefonní čísloPhone number Telefonní číslo správce, který spravuje příslušný počítačThe telephone number of the administrator who manages the computer.
Maximální délka: 20 znakůMaximum length: 20 characters
E-mailová adresaEmail address Emailová adresa správce, který spravuje příslušný počítačThe email address of the administrator who manages the computer.
Maximální délka: 40 znakůMaximum length: 40 characters
Název webuWeb site name Název vašeho webu pro podporu uživatelůThe name of your support website for users.
>Maximální délka: 40 znaků>Maximum length: 40 characters
Adresa URL webuWeb site URL Adresa URL vašeho webu podporyThe URL of your support website.
Maximální délka: 150 znakůMaximum length: 150 characters
PoznámkyNotes Poznámka, která se zobrazuje uživatelůmA note that is displayed to users.
Maximální délka: 120 znakůMaximum length: 120 characters

Informace o zásadách a nastaveních, které můžete konfigurovat pro počítače s Windows, najdete v následujících zdrojích:See the following resources for information about policies and settings that you can configure for Windows PCs:

Viz takySee also

Běžné úlohy správy počítačů s Windows pomocí klientského softwaru IntuneCommon Windows PC management tasks with the Intune software client