Použití sady SDK k povolení správy mobilních aplikací pro aplikaceUse the SDK to enable apps for mobile application management

Platí pro: Intune v klasickém portáluApplies to: Intune in the classic portal
Hledáte dokumentaci o Intune na Azure Portalu?Looking for documentation about Intune in the Azure portal? Přejděte sem.Go here.

Pomocí sady Microsoft Intune App SDK můžete službě Intune umožnit správu určitých funkcí aplikací pro iOS a Android.Use the Microsoft Intune App SDK to let Intune manage certain features of your iOS or Android apps. Po povolení aplikace můžete do aplikace nasadit zásady.After your app is enabled, you can deploy policies to the app. Tyto zásady používají tyto funkce jako pomoc k ochraně vašich podnikových dat.These policies use those features to help protect your corporate data. Příklady typů ochrany, které můžete implementovat se sadou SDK:Examples of the types of protections that you can implement with the SDK are:

  • Zabránění uživatelům v kopírování podnikových dokumentů do clouduPrevent users from copying corporate documents to the cloud.

  • Vyžadování šifrování dat ukládaných aplikací do zařízeníRequire encryption of data that the app saves to the device.

  • Vynucení používání spravovaného prohlížečeEnforce the use of a managed browser.

  • Vzdálené vymazání podnikových dat z aplikaceRemotely wipe corporate data from the app.

K použití sady SDK potřebujete přístup ke zdrojovému kódu aplikace, ale můžete povolit většinu funkcí sady SDK bez nutnosti změny chování aplikace.You need access to the app's source code to use the SDK, but you can enable most of the SDK features without having to change the app's behavior.

Přehled sady SDK najdete v části Přehled.For an overview of the SDK, see the Overview.

Související témataSee also

Rozhodování o způsobu přípravy aplikací na správu mobilních aplikací v Microsoft IntuneDecide how to prepare apps for mobile application management with Microsoft Intune