Wipe for Exchange-managed mobile devicesWipe for Exchange-managed mobile devices

Platí pro: Intune v klasickém portáluApplies to: Intune in the classic portal
Hledáte dokumentaci o Intune na Azure Portalu?Looking for documentation about Intune in the Azure portal? Přejděte sem.Go here.

Microsoft Intune vám umožňuje vymazat nebo resetovat mobilní zařízení, která se spravují pomocí protokolu Exchange ActiveSync (EAS) s Intune Exchange Connectorem.Microsoft Intune allows you to wipe or reset mobile devices that are managed using Exchange ActiveSync (EAS) with the Intune Exchange Connector. Dostupné možnosti vymazání prostřednictvím protokolu Exchange ActiveSync popisuje následující tabulka:The following table describes the wipe capabilities available through Exchange ActiveSync:

Typ vymazáníType of wipe Windows 8.1 a Windows RT 8.1Windows 8.1 and Windows RT 8.1 iOSiOS AndroidAndroid
Úplné vymazáníFull wipe Odebere poštovní účet a poštu v mezipaměti.Removes mail account and cached mail. Obnoví výrobní nastavení.XFactory reset. Obnoví výrobní nastavení.Factory reset.
Selektivní vymazání/e-mailSelective wipe/email Odebere e-mailový účet.Removes email account. Není podporováno.Not supported. Není podporováno.Not supported.
Selektivní vymazání/zásadySelective wipe/policies Odebere se vynucení zásad, ale nastavení se nezmění.Policy enforcement removed, but settings are not changed Odebere se vynucení zásad, ale nastavení se nezmění.XPolicy enforcement removed, but settings are not changed. Odebere se vynucení zásad, ale nastavení se nezmění.Policy enforcement removed, but settings are not changed.