Začínáme s Microsoft IntuneGet started with Microsoft Intune

Platí pro: Intune v klasickém portáluApplies to: Intune in the classic portal
Hledáte dokumentaci o Intune na Azure Portalu?Looking for documentation about Intune in the Azure portal? Přejděte sem.Go here.

Toto téma pomáhá správcům, kteří jsou připravení začít používat Microsoft Intune, spravovat zařízení a služby pro své uživatele.This topic helps administrators who are ready to start using Microsoft Intune to manage devices and services for their users. Pokud nejste připravení si zakoupit Intune, můžete službu vyhodnotit pomocí zkušebního účtu Intune.If you aren't ready to buy Intune, you can evaluate the service with an Intune trial account.

Tato příručka sestává z následujících částí:This guide includes:

  • Úvodní příručka služby Intune – Podrobné pokyny pro přenesení vaší zkušební verze předplatného z testování do správy organizace nebo pro nastavení nového předplatného pro vaši organizaciQuick start guide for Intune - Step-by-step instructions to transfer your trial subscription from testing to enterprise management or to set up a new subscription for your organization
  • Migrace na Intune – Pokyny k migraci ze stávajícího řešení správy podnikové mobility na IntuneMigrate to Intune - Guidance to migrate from your current enterprise mobility management solution to Intune
  • Další kroky v Intune – Přehled a další kroky pro běžné úlohy v IntuneNext steps with Intune - Overview and next steps for common Intune tasks