Úvodní příručka: Prevence úniků firemních dat z mobilních aplikací Office 365Quick Start Guide: Prevent company data leaks from Office 365 mobile apps

Platí pro: Intune v klasickém portáluApplies to: Intune in the classic portal
Hledáte dokumentaci o Intune na Azure Portalu?Looking for documentation about Intune in the Azure portal? Přejděte sem.Go here.

Microsoft Intune může přispět k zabezpečení dat vaší organizace pomocí zásad správy mobilních aplikací (MAM), které zvyšují ochranu proti únikům firemních dat z mobilních aplikací Office 365 nebo jiných obchodních aplikací (LOB).Microsoft Intune can help you secure your organization’s data using mobile application management (MAM) policies that help prevent company data leaks from Office 365 mobile apps or other line of business (LOB) apps. Zásady MAM v Intune je možné použít, aniž by si koncoví uživatelé museli svá zařízení zaregistrovat ve správě mobilních zařízení (MDM) Intune.Intune MAM policies can be used without requiring end users to enroll their devices in Intune mobile device management (MDM). Takže pokud se vyskytnou uživatelé, kteří si nebudou chtít svá mobilní zařízení (BYOD) s iOSem nebo Androidem zaregistrovat do řešení Microsoft MDM (Intune, Configuration Manager nebo EAS), pokud chcete firemní data chránit bez správy zařízení koncových uživatelů nebo pokud už používáte jiné řešení než Microsoft MDM, pak vám Intune může pomoct zvýšit zabezpečení firemních dat.So, if you have users who do not want to enroll their BYOD iOS or Android mobile devices into a Microsoft MDM solution (Intune, Configuration Manager, or EAS), you want to protect corporate data without managing end users devices, or you are already using a non-Microsoft MDM solution, Intune can help you increase your company’s data security.

Je tato úvodní příručka pro mě to pravé?Is this quick start guide right for me?

Chcete koncovým uživatelům umožnit přístup k datům aplikací Office 365 a obchodních aplikací na zařízeních s iOSem a Androidem bez nutnosti jejich registrace v řešení správy mobilních zařízení (MDM), ale i tak si udržet kontrolu nad tím, co můžou nebo nemůžou s daty dělat, například jestli si je můžou zkopírovat do osobních aplikací?Would you like to allow your end users to access your Office 365 and LOB app data on their iOS and Android devices without requiring device enrollment in a Mobile Device Management (MDM) solution, but still control what they can or cannot do with that data such as copying and pasting it onto personal apps?

Pokud ano, Microsoft Intune vám umožní nastavit zásady MAM pro mobilní aplikace Office 365 v iOSu a Androidu, včetně omezení pro vyjmutí, kopírování a vkládání, deaktivace funkce Uložit jako, nastavení požadavků na kódy PIN a možnosti vzdáleně vymazat data chráněná přes MAM.If yes, Microsoft Intune allows you to set MAM policies for Office 365 mobile apps on iOS and Android, including cut/copy/paste restrictions, preventing ‘save-as’, setting PIN requirements, and the ability to remotely wipe MAM protected data. Tím se zajistí ochrana firemních dat, aniž by uživatelé museli zaregistrovat svá zařízení do řešení MDM a současně se zachová skvělé prostředí pro koncové uživatele s mobilními aplikacemi pro Office.This protects company data without requiring users to enroll their devices into an MDM solution while maintaining a great end-user experience with Office mobile apps.

Jak to udělám?How do I do it?

  1. Získejte základní povědomí o tom, jak správa mobilních aplikací (MAM) v Intune funguje.Get a basic understanding of how Intune mobile application management (MAM) works.
  2. Zjistěte, co je třeba udělat před vytvořením zásad MAM na portálu Azure Portal.Find out what you need to do before you can create MAM policies in the Azure portal.
  3. Vytvořte a nasaďte zásady MAM pomocí Intune.Create and deploy MAM policies with Intune.

Další informace:Additional information:

Co dalšího mám udělat?What should I do next?

Migrace z řešení MDM od jiného poskytovatele než Microsoftu do Microsoft IntuneMigrate from a non-Microsoft MDM solution to Microsoft Intune

Registrace zařízení v MDM IntuneEnroll devices into Intune MDM