Úvodní příručka: Ochrana počítačů s Windows proti malwarovým hrozbámQuick Start Guide: Protect Windows PCs against malware threats

Platí pro: Intune v klasickém portáluApplies to: Intune in the classic portal
Hledáte dokumentaci o Intune na Azure Portalu?Looking for documentation about Intune in the Azure portal? Přejděte sem.Go here.

Microsoft Intune vám umožní rychle zajistit ochranu spravovaných počítačů s Windows proti malwarovým hrozbám a jejich monitorování, a to pomocí agenta Microsoft Intune Endpoint Protection nebo prostřednictvím nastavení identifikátorů URI pro Windows Defender u počítačů s Windows 10, které jsou zaregistrované jako zařízení.Microsoft Intune can help you quickly protect and monitor your managed Windows PCs against malware threats using the Microsoft Intune Endpoint Protection agent or through Windows Defender URI settings for Windows 10 PCs enrolled as devices.

Je tato úvodní příručka pro mě to pravé?Is this quick start guide right for me?

Potřebujete chránit počítače s Windows proti malwarovým hrozbám nebo přejít na jiné antimalwarové řešení než to, které jste dosud používali?Do you need to protect Windows PCs against malware threats or do you have to move to a different antimalware solution from the one you’ve been using?

Pokud ano, můžete rychle zajistit ochranu počítačů s Windows proti malwarovým hrozbám nasazením a konfigurací agenta Microsoft Intune Endpoint Protection.If yes, you can quickly protect Windows PCs against malware threats by deploying and configuring the Microsoft Intune Endpoint Protection agent. Po instalaci agenta umožňuje Microsoft Intune sledování malwarových hrozeb v reálném čase a provádění následných akcí u infikovaných počítačů, jako je vzdálené spuštění kontrol na malware.Once the agent is installed, Microsoft Intune enables real-time monitoring for malware threats and enables follow-up actions to be taken on malware infected PCs like remotely initiating malware protection scans.

Alternativou je možnost chránit počítače s Windows 10 zaregistrované jako zařízení pomocí protokolu OMA-DM (Open Mobile Alliance Device Management) a vlastního nastavení identifikátorů URI pro zařízení s Windows 10.Alternatively, you can help protect Windows 10 PCs enrolled as devices through the Open Mobile Alliance Device Management (OMA DM) protocol and custom URI settings for Windows 10 devices.

Jak to udělám?How do I do it?

Zvyšte ochranu počítačů s Windows pomocí služby Endpoint Protection pro Microsoft Intune.Help protect Windows PCs with Endpoint Protection for Microsoft Intune.

neboor

Zvyšte ochranu počítačů s Windows 10, které jsou spravované jako mobilní zařízení.Help protect Windows 10 PCs managed as mobile devices.

Další informace:Additional information:

Co dalšího mám udělat?What should I do next?

Udržování počítačů s Windows v aktuálním stavu díky softwarovým aktualizacímKeep Windows PCs up-to-date with software updates

Pomoc při ochraně počítačů s Windows pomocí zásad brány Windows FirewallHelp protect Windows PCs using Windows Firewall policies