Kontrola dodržování předpisů na zařízení s AndroidemCheck compliance on your Android device

Pokud se vaše zařízení už po nějakou dobu nepřipojilo k Intune, může se stát, že nebude mít přístup ke školním nebo firemním prostředkům.If your device hasn't checked in with Intune in a while, you might not be able to access your company or school resources. Pokud chcete přístup obnovit, zkuste následující:To regain access, try the following:

  1. Otevřete v zařízení aplikaci Portál společnosti.Open the Android Company Portal app on your device.

  2. Klepněte na Zkontrolovat dodržování předpisů.Tap Check Compliance.

Pokud se vám ztracené nebo ukradené zařízení nedaří resetovat, požádejte svou firemní podporu, aby to udělala za vás.If you are unable to reset your lost or stolen device, ask your company support to reset it for you. Kontaktní údaje najdete na webu Portál společnosti.For contact information, check the Company Portal website.