Registrace zařízení v IntuneEnroll your device in Intune

Pokud vaše společnost nebo škola používá Microsoft Intune, můžete si zaregistrovat svoje zařízení, abyste získali přístup k firemním e-mailům, souborům a dalším prostředkům.If your company or school uses Microsoft Intune, you can enroll your device to get access to company email, files, and other resources. Registrace zařízení umožňuje vaší organizaci zabezpečit podniková data.Enrolling your devices enables your organization to keep corporate data secure. Další informace o registraci a o tom, co správce IT v zařízení uvidí a neuvidí, najdete v odkazech na konci tohoto tématu.To learn more about enrollment and about what your IT administrator can and can't see on your device, check out the links at the bottom of this topic.

Chcete-li zobrazit pokyny k registraci, použijte odkaz, který odpovídá typu používaného zařízení:To see enrollment instructions, use the link that matches the type of device you're using:

Pokud chcete odeslat svůj názor na produkt, navštivte Intune Feedback