Registrace zařízení s iOSem ve službě TEM (Telecom Expense Management)Enroll your iOS device in telecom expense management

Vaše organizace může používat software pro správu telekomunikačních výdajů (TEM – Telecom Expense Management), aby zajistila využívání datových a hlasových tarifů v rámci přijatelných limitů.Your organization may be using telecom expense management software to ensure that their data and voice plans are being used within acceptable limits. Po dokončení registrace zařízení budete vyzváni k výběru nejvhodnější kategorie tohoto zařízení.Once you have completed enrolling your device, you will then be prompted select the best category for that device.

Snímek obrazovky s výběrem nejvhodnější kategorie pro zařízení s iOSem.

Po výběru příslušné možnosti dostanete oznámení s pokynem k instalaci aplikace Datalert z App Storu.Select the appropriate option, and you will receive a notification to install the Datalert app from the App Store. Aplikace Datalert umožňuje vaší organizaci měřit využití dat.The Datalert app is how your organization can measure data usage. Pokud má vaše organizace nakonfigurovanou možnost pracovní nebo školní registrace, budete se muset přihlásit pomocí pracovního nebo školního účtu.If your organization has configured the Microsoft work or school enrollment option, you will be required to log in with your work or school account. Pokud taková možnost není povolena, budete muset zadat údaje, jako je vaše telefonní číslo, a ověřit zařízení pomocí kódu, abyste se mohli z aplikace zaregistrovat ve službě Datalert.If this hasn't been enabled, you will need to provide information such as your phone number and verify your device using a code to enroll into the Datalert service from the app.

Snímek úvodní obrazovky aplikace Datalert se stručným vysvětlením toho, jak vám tato aplikace pomůže využít datový tarif na maximum, a výzvou k přechodu na další obrazovku

Registrace v Datalertu pomocí pracovního nebo školního účtu MicrosoftEnroll into Datalert using your Microsoft work or school account

Poznámka

Abyste se mohli zaregistrovat tímto způsobem, musíte mít v telefonu nainstalovanou a aktivovanou aplikaci Microsoft Authenticator.You need to have the Microsoft Authenticator app installed and active on your phone to enroll this way.

 1. Vyberte Zaregistrovat se pomocí účtu Microsoft.Select Enroll with Microsoft account.

  Snímek obrazovky Nastavení v aplikaci Datalert, na které je v horní části zobrazeno pole pro registraci zařízení a v dolní části možnost registrace pomocí účtu Microsoft, pokud máte účet Microsoft Office 365 a předplatné Intune

 2. Zobrazí se oznámení Datalert chce otevřít Authenticator.You'll receive a notification that "Datalert" wants to open "Authenticator". Vyberte Otevřít.Select Open.

  Snímek automaticky otevíraného okna s výzvou, aby uživatel otevřel aplikaci Authenticator na žádost aplikace Datalert

 3. Přihlaste se školním nebo pracovním účtem Microsoft.Sign in with your Microsoft school or work account. Datalert se bude instalovat a po chvíli by se měla instalace dokončit.Datalert setup will work for a few moments, then should complete. Po dokončení klepněte na Dokončit.Tap Finish when it completes.

Registrace v Datalertu pomocí telefonního číslaEnroll into Datalert using your phone number

 1. Zadejte telefonní číslo zařízení.Provide your device's phone number.

  Snímek obrazovky aplikace Datalert s žádostí o telefonní číslo

 2. Prostřednictvím SMS zprávy pak dostanete ověřovací kód.You will then receive a verification code through an SMS message. Zadejte tento kód a klepněte na OK.Provide the code and tap OK.

  Snímek obrazovky aplikace Datalert s žádostí o ověřovací kód v SMS zprávě

 3. Jakmile tento ověřovací kód zadáte, instalace aplikace Datalert se dokončí.Once you've provided the verification code, Datalert setup will complete. Po klepnutí na Dokončit budete moci v aplikaci Datalert monitorovat využití dat.Tap Finish and you will be able to monitor your data from the Datalert app.

  Snímek obrazovky aplikace Datalert s monitorováním dnešního využití dat

Po registraci začnete v aplikaci Datalert sledovat využití dat.Once you've enrolled, you will begin to see your data usage in the Datalert app.

Potřebujete ještě další pomoc?Still need help? Obraťte se na podporu ve vaší společnosti.Contact your company support. Kontaktní údaje najdete na webu Portál společnosti.For contact information, check the Company Portal website.