Registrace zařízení s Windows 10 v IntuneEnroll your Windows 10 device in Intune

Poznámka

Windows 10 funguje na nejrůznějších typech zařízení.Windows 10 works across all types of devices. Ať už používáte stolní počítač, telefon nebo tablet, postup je stejný, může se jen trochu vizuálně lišit od obrázků na této stránce.Whether you're using a desktop, phone, or tablet, the steps you follow are the same - even if they look slightly different from the images on this page.

 1. Přejděte na Start.Go to Start.

  • Na zařízení s Windows 10 Desktop přejděte do nabídky Start.If you are on a Windows 10 desktop device, go to the Start menu.
  • Pokud používáte zařízení s Windows 10 Mobile, přejděte na úvodní obrazovku a potažením prstem přejděte na seznam Všechny aplikace.If you are on a Windows 10 Mobile device, go to the Start screen, then swipe to the All Apps list.
 2. Otevřete aplikaci Nastavení Windows, kterou najdete tak, že na panelu hledání zadáte řetězec „nastavení“.Open the Windows Settings app by searching for "settings" in the search bar.

 3. Vyberte Účty > Přístup do práce nebo do školy > Připojit.Select Accounts > Access work or school > Connect.

  Vyberte možnost Nastavit pracovní nebo školní účet.

 4. Zadejte svou pracovní nebo školní e-mailovou adresu a pak vyberte Další.Enter your work or school email address, and then select Next.

  Zadejte svůj pracovní nebo školní účet

 5. Přihlaste se k Intune ze svého pracovního nebo školního účtu.Sign in to Intune with your work or school account.

  Přidat pracovní nebo školní účet

  Zobrazí se zpráva, že organizace nebo škola registruje vaše zařízení.You’ll see a message indicating that your company or school is registering your device.

 6. Když se zobrazí stránka Všechno máte nastavené,When you see the You’re all set! vyberte možnost Zavřít.screen, select Close. Máte hotovo.You’re done.

  Když se zobrazí stránka Všechno máte nastavené, vyberte

 7. Pokud chcete zkontrolovat, zda je připojení skutečně v pořádku, vraťte se k Nastavení, kde by měl být nyní uvedený váš pracovní nebo školní účet.If you want to double-check that your connection looks right, go back to Settings, where you should now see your work or school account listed.

  Ověření, zda bylo připojení správně nastaveno

Pokud jste použili výše uvedené kroky, ale pořád nemáte přístup ke svému pracovnímu e-mailovému účtu nebo souborům, použijte kroky v části Postup řešení potíží, pokud se zobrazí Přístup do práce nebo do školy.If you followed the previous steps, but still can’t access your work or school email account and files, follow the steps in Troubleshooting steps to follow if you see Access work or school.